Quyết định về việc thành lập Ban thư ký thuộc Hội đồng xét sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm 2018-2019.

Ngày: 19/09/2018