Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
11/10/2017 Thông báo V/v xác minh các chứng chỉ phục vụ xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2017.
05/10/2017 Thông báo v/v làm thẻ sinh viên đợt 2 năm học 2017-2018 đối với sinh viên Khóa 15.
01/10/2017 Quyết định v/v khen thưởng đối với sinh viên Xuất sắc, sinh viên Giỏi hệ liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH hình thức đào tạo chính quy khóa học 2016-2017.
01/10/2017 Thông báo V/v họp xét khen thưởng sinh viên.
27/09/2017 Quyết định v/v đồng ý cho sinh viên tham gia thi đấu các môn thể thao trong ngày hội Văn hóa dân tộc Dao tỉnh Tuyên Quang năm 2017.
20/09/2017 Quyết định v/v phân công cán bộ tham gia công tác Giáo viên chủ nhiệm lớp khóa 15 năm học 2017-2018.
13/09/2017 Quyết định v/v chi hỗ trợ chi học phí học tập học kỳ II năm học 2016-2017 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 11,12,13,14.
13/09/2017 Quyết định v/v chi trợ cấp xã hội học kỳ năm học 2016-2017 cho sinh viên K11,k12,K13,K14.
13/09/2017 Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức và Tổ giúp việc cho Ban tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác sinh viên năm học 2017-2018.
13/09/2017 Quyết định v/v thành lập Đoàn kiểm tra công tác sinh viên năm 2017.
13/09/2017 Thông báo v/v nhận hồ sơ xét chế độ chính sách học kỳ I năm học 2017-2018 cho SV các khóa 12,13,14,15.
13/09/2017 Thông báo Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác sinh viên năm học 2017-2018.
12/09/2017 Thông báo v/v khám sức khỏe đầu khóa học cho sinh viên khóa 15.
11/09/2017 Thông báo V/v hướng dẫn nội dung sinh hoạt lớp tháng 9 năm 2017.
11/09/2017 Thông báo Kế hoạch kiểm tra công tác sinh viên tại các đơn vị năm 2017.