Kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 mũi 2 cho sinh viên tiêm mũi 1 Pfizer

Ngày: 15/12/2021