Kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, mũi 2 cho sinh viên (dành cho sinh viên tiêm mũi 1 Vero Cell)

Ngày: 02/12/2021