Quyết định về việc thành lập Tổ trọng tài Giải bóng đá kỷ niệm 16 năm thành lập Trường Đại học Khoa học 24/10/2002 - 24/10/2018.

Ngày: 13/10/2018