Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Giải bóng đá kỷ niệm 18 năm thành lập Trường Đại học Khoa học 24/10/2002 - 24/10/2020

Ngày: 15/10/2020