Quyết định v/v thành lập Đội bóng đá sinh viên Trường ĐHKH tham dự Giải thể thao Sinh viên Việt Nam (VUG) năm học 2018-2019.

Ngày: 07/03/2019