Quyết định v/v thành lập Đội bóng đá sinh viên Trường Đại học KH tham dự Giải thể thao Sinh viên Việt Nam (VUG) năm học 2017-2018

Ngày: 22/03/2018