Quyết định v/v thành lập Đoàn tình nguyện hè tại xã Phú Thịnh - huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên.

Ngày: 17/07/2019