Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
27/11/2023 V/v triển khai đăng ký học phần đại học hệ chính quy học kỳ II, năm học 2023-2024
10/11/2023 Kế hoạch xây dựng Không gian khởi nghiệp và Giới thiệu việc làm TNUS
07/11/2023 Quyết định v/v công bố công khai ngân sách Nhà nước cấp năm 2023 của Trường ĐHKH
02/11/2023 Quyết định vv thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc tuần sinh hoạt công dân sinh viên các Khóa 18, 19, 20 năm học 2023-2024
31/10/2023 Kế hoạch vv khảo sát sự kỳ vọng/ mong muốn của tân sinh viên khóa 21 Trường ĐHKH
27/10/2023 Kế hoạch tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ năm học 2022-2023
26/10/2023 Kế hoạch vv tổ chức tuần sinh hoạt công dân Học sinh sinh viên năm học 2023-2024
18/10/2023 V/v đính chính kế hoạch kiểm tra, đánh giá công tác chuyển đổi số tại các đơn vị
13/10/2023 Kế hoạch kiểm tra, đánh giá công tác chuyển đổi số tại các đơn vị
13/10/2023 Kế hoạch vv tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2023-2024, Kỷ niệm 21 năm thành lập Trường và Chào Tân sinh viên khóa 21
06/10/2023 V/v góp ý vào Quy chế tổ chức và hoạt động Thư viện Trường ĐHKH
25/09/2023 Quyết định vv ban hành tiêu chuẩn định mức sử dụng diện tích Nhà làm việc - diện tích làm việc của các chức danh và diện tích sử dụng chung của Trường ĐHKH - ĐHTN
25/09/2023 Báo cáo tổng kết công tác chuyển đổi số Trường ĐHKH
19/09/2023 V/v bổ sung giáo trình, tài liệu tham khảo năm học 2023-2024
14/09/2023 Quyết định vv thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc đón tiếp nhập học cho Tân sinh viên Khóa 21 năm học 2023-2024 (Đợt bổ sung)