Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
14/05/2024 Kế hoạch tổ chức Hội nghị công tác Sinh viên ngoại trú năm 2024
02/05/2024 Kế hoạch vv tổ chức Tuần sinh hoạt công dân và khám sức khỏe cuối khóa cho sinh viên chính quy K18 năm học 2023-2024
02/05/2024 V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2024 đối với sinh viên hệ chính quy
01/04/2024 Kế hoạch tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng Thạc sĩ năm học 2023-2024
24/01/2024 V/v ký cam kết không chế tạo, sản xuất mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
24/01/2024 Kế hoạch tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp đại học Văn bằng 2 hệ VLVH ngành Ngôn ngữ Anh (Khóa học 2021-2023)
17/01/2024 V/v nộp bổ sung hồ sơ sinh viên hệ chính quy
02/11/2023 Quyết định vv thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc tuần sinh hoạt công dân sinh viên các Khóa 18, 19, 20 năm học 2023-2024
27/10/2023 Kế hoạch tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ năm học 2022-2023
26/10/2023 Kế hoạch vv tổ chức tuần sinh hoạt công dân Học sinh sinh viên năm học 2023-2024
14/09/2023 Quyết định vv thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc đón tiếp nhập học cho Tân sinh viên Khóa 21 năm học 2023-2024 (Đợt bổ sung)
11/09/2023 Công văn V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2023 đối với sinh viên hệ chính quy
25/08/2023 Kế hoạch vv tổ chức tuần sinh hoạt công dân Học sinh sinh viên đầu khóa cho sinh viên K21 năm học 2023-2024
25/05/2023 Kế hoạch vv tổ chức Tuyên truyền Pháp luật về Trật tự an toàn giao thông và công tác an ninh trật tự, phòng chống ma túy năm học 2022-2023
15/05/2023 Kế hoạch v/v tổ chức Tuần sinh hoạt công dân và khám sức khỏe cuối khóa cho sinh viên chính quy K17 năm học 2022-2023