Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
01/02/2024 Quyết định vv Quy định mức thu học phí đối với sinh viên đào tạo hệ Đại học chính quy (Áp dụng cho năm học 2023-2024 và học kỳ phụ năm học 2023-2024)
19/01/2024 Quyết định ban hành Quy trình thanh toán của Trường ĐHKH
07/11/2023 Quyết định v/v công bố công khai ngân sách Nhà nước cấp năm 2023 của Trường ĐHKH
02/03/2023 Quyết định v/v điều chỉnh Quy định mức thu học phí đối với sinh viên đào tạo đại học chương trình trọng điểm chất lượng cao năm học 2022-2023 và học kỳ phụ năm học 2022-2023
02/03/2023 Quyết định v/v điều chỉnh Quy định mức thu học phí đối với sinh viên đào tạo hệ Đại học chính quy (Áp dụng cho năm học 2022-2023 và học kỳ phụ năm học 2022-2023)
02/03/2023 Quyết định v/v điều chỉnh Quy định mức thu học phí đối với học viên đào tạo hệ Sau đại học (Áp dụng cho học viên trúng tuyển năm học 2022-2023)
24/05/2022 Thông báo v/v nộp tiền khám sức khỏe đối với sinh viên Khóa 16
01/08/2022 Thông báo v/v nộp học phí học kỳ hè năm học 2021-2022 của sinh viên các Khóa
17/06/2022 Thông báo v/v chi tiền trợ cấp xã hội học kỳ I, II năm học 2021-2022
08/06/2022 Thông báo v/v chi tiền hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2021-2022
24/05/2022 Thông báo v/v nộp tiền khám sức khỏe đối với sinh viên Khóa 16
15/04/2022 Thông báo V/v dừng thi kết thúc học phần với sinh viên còn nợ học phí
15/04/2022 Thông báo v/v đóng học phí còn thiếu của học viên lớp Cao học khóa 14
23/03/2022 Thông báo v/v nộp học phí của sinh viên còn nợ học phí và nhận đơn xin rút học phí thừa đối với sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 3/2022.
11/03/2022 Thông báo v/v đóng học phí học kỳ 2,3 của lớp liên thông từ CĐ lên ĐH ngành Văn học khóa 5