Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
24/02/2023 Báo cáo kết khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên cuối khóa tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2022 về chất lượng chương trình đào tạo
27/02/2023 Vv đăng ký số lượng sử dụng túi giấy, kẹp file năm 2023
16/02/2023 Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt 2 năm 2022
16/02/2023 Công văn V/v thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi khóa 17, 18 học kỳ I năm học 2022-2023
16/02/2023 V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2023 đối với sinh viên hệ chính quy
27/12/2022 Báo cáo công tác chuyển đổi số trường Đại học Khoa học năm 2022
16/12/2022 Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 1 năm học 2022-2023 khoá 20
16/12/2022 Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 1 năm học 2022-2023 khoá 19
21/11/2022 Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 1 năm học 2022-2023 khoá 18
21/11/2022 Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 1 năm học 2022-2023 khoá 17
09/11/2022 Công văn về việc xin ý kiến góp ý dự thảo: Quy định bảo mật, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng Trường Đại học Khoa học
14/11/2022 Báo cáo Công tác chuyển đổi số trường Đại học Khoa học đến ngày 31/10/2022
10/10/2022 Báo cáo công tác chuyển đổi số trường Đại học Khoa học đến 30/9/2022
19/09/2022 Báo cáo công tác chuyển đổi số trường Đại học Khoa học đến 31/8/2022
25/05/2022 Thông báo v/v hướng dẫn sinh viên các khóa cập nhật thông tin cá nhân, thông tin Nội - Ngoại trú thông qua công sinh viên