Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
15/05/2023 Kế hoạch v/v tổ chức Tuần sinh hoạt công dân và khám sức khỏe cuối khóa cho sinh viên chính quy K17 năm học 2022-2023
15/05/2023 Kế hoạch tập huấn cho cán bộ tham gia xây dựng bài giảng E-lerning của chương trình bồi dưỡng chứng chỉ thiết bị, thí nghiệm
12/05/2023 V/v tham gia góp ý Dự thảo Quy trình mua sắm, sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng và nâng cấp tài sản tại Trường ĐHKH
12/05/2023 Kế hoạch vv khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II, năm học 2022-2023
12/05/2023 Kế hoạch vv khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên cuối khóa về chất lượng chương trình đào tạo, năm 2023
10/05/2023 V/v cử cán bộ tham gia công tác tổ chức thi CĐR Ngoại ngữ đối với học viên cao học đợt tháng 5 năm 2023
04/05/2023 V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2023 đối với sinh viên hệ chính quy
04/05/2023 V/v hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương "Vì Sự nghiệp giáo dục năm 2023"
24/04/2023 Kế hoạch mở khóa đào tạo công bố quốc tế
19/04/2023 V/v tham gia góp ý vào dự thảo Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường ĐHKH
19/04/2023 V/v tham gia góp ý Dự thảo Quy định công tác Thi đua, Khen thưởng trong Trường ĐHKH
15/04/2023 V/v góp ý vào Dự thảo Quy chế về Quản lý người nước ngoài học tập tiếng Việt dự bị tại Trường ĐHKH
13/04/2023 Công văn v/v triển khai đăng ký học phần đại học hệ chính quy học kỳ hè năm học 2022-2023
12/04/2023 Kế hoạch tổ chức Hội nghị công tác Sinh viên ngoại trú năm 2023
11/04/2023 Kế hoạch tổ chức Chương trình "Đối thoại giữa Lãnh đạo nhà trường và sinh viên"