Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
06/10/2023 V/v góp ý vào Quy chế tổ chức và hoạt động Thư viện Trường ĐHKH
25/09/2023 Quyết định vv ban hành tiêu chuẩn định mức sử dụng diện tích Nhà làm việc - diện tích làm việc của các chức danh và diện tích sử dụng chung của Trường ĐHKH - ĐHTN
25/09/2023 Báo cáo tổng kết công tác chuyển đổi số Trường ĐHKH
19/09/2023 V/v bổ sung giáo trình, tài liệu tham khảo năm học 2023-2024
14/09/2023 Quyết định vv thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc đón tiếp nhập học cho Tân sinh viên Khóa 21 năm học 2023-2024 (Đợt bổ sung)
13/09/2023 V/v xét duyệt sinh viên K18 làm khóa luận tốt nghiệp
13/09/2023 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo Khởi nghiệp TNUS - Creative Startup Ideas năm học 2023-2024"
13/09/2023 Quyết định vv công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt 1 năm 2023
11/09/2023 Công văn V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2023 đối với sinh viên hệ chính quy
11/09/2023 Quyết định vv công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Ngô Mạnh Tưởng
07/09/2023 Kế hoạch chương trình "Tuyên truyền, quảng bá về hoạt động/ dự án khởi nghiệp tại trường ĐHKH"
07/09/2023 Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi của cán bộ, giảng viên về các yếu tố đảm bảo chất lượng năm học 2023-2024
28/08/2023 V/v bổ sung đợt đăng ký học phần đại học hệ chính quy học kỳ I, năm học 2023-2024
25/08/2023 Kế hoạch vv tổ chức tuần sinh hoạt công dân Học sinh sinh viên đầu khóa cho sinh viên K21 năm học 2023-2024
25/08/2023 Thông báo tuyển sinh viên tham gia chương trình Summer School thuộc dự án FOREST