Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
24/05/2022 Thông báo v/v nộp tiền khám sức khỏe đối với sinh viên Khóa 16
24/05/2022 Thông báo kết quả bình chọn Nhà giáo tiêu biểu năm 2022
24/05/2022 Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của 09 sinh viên khóa 16 học kỳ II năm học 2021-2022
24/05/2022 Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh vien khóa 16,17, 18 và 19 học kỳ I năm học 2021-2022
24/05/2022 Quyết định v/v thành lập Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 16 năm học 2021-2022
25/05/2022 Thông tư số 07/2022/TT-BGDĐT ngày 23/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục.
16/08/2022 Thông báo V/v triển khai đăng ký học phần hệ ĐHCQ Khóa 17,18,19 học kỳ I năm học 2022-2023
16/08/2022 Thông báo kết quả xét duyệt danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2021 - 2022
16/08/2022 Quyết định v/v công nhận danh hiệu thi đua năm học 2021-2022 cho các tập thể và cá nhân thuộc Trường Đại học Khoa học
13/08/2022 Kế hoạch v/v tổ chức tuần sinh hoạt công dân Học sinh sinh viên năm học 2022-2023
13/08/2022 Thông báo vv hoàn thiện hồ sơ xét tuyển theo kết quả học tập được ghi trong học bạ THPT năm 2022
10/08/2022 Thông báo v/v đăng ký ở Ký túc xá năm học 2022-2023
10/08/2022 Thông báo v/v sinh viên nội trú lấy lại đồ gửi tại Ký túc xá
08/08/2022 Thông báo tổ chức thi sát hạch chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên chính quy trường Đại học Khoa học đợt tháng 9 năm 2022
08/08/2022 Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh thư viện hạng III