Khoa Hóa học | Cơ cấu tổ chức

 

 

1. Thông tin chung

Điện thoại: (0208).3746.986

Email: hoahoc@tnus.edu.vn

Website: http://hoahoc.tnus.edu.vn                      

Khoa Hóa học - Trường ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên được thành lập theo quyết định số 923/QĐ-ĐHTN ngày 20 tháng 07 năm 2010 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên trên cơ sở Bộ môn Hóa học - Khoa Khoa học Tự nhiên (được thành lập từ tháng 10/2002).

2. Bộ máy lãnh đạo: Ban chủ nhiệm Khoa

- Trưởng Khoa: PGS. TS. Phạm Thế Chính

- P. Trưởng Khoa: TS. Bùi Minh Quý

3. Đội ngũ cán bộ

Hiện nay, Khoa Hóa học có Tổng có 19 cán bộ, trong đó 1 PGS, 9 TS, 8 Ths, 3 NCS, 1 ĐH, 1 CĐ

Khoa có 02 bộ môn là: Bộ môn Hóa dược và Bộ môn Công nghệ hóa học

Khoa có đội ngũ cán bộ giảng dạy có uy tín, kinh nghiệm, nhiệt huyết, nghiệp vụ chuyên môn tốt, đáp ứng tốt yêu cầu về đào tạo và nghiên cứu khoa học. Khoa hiện có 02 phó giáo sư, 09 tiến sĩ (kể cả cán bộ khoa học có chức danh phó giáo sư), 15 thạc sĩ (trong đó có 06 NCS).

4. Thành tích tiêu biểu (từ khi thành lập cho đến nay):

4.1. Đào tạo

- 03 ngành ĐT Cử nhân: Hóa học, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Hóa dược; trong đó Khoa đặc biệt chú trọng đến các chương trình đào tạo như: Hóa dược liệu, Phân tích kiểm nghiệm và tiêu chuẩn hóa dược phẩm, Công nghệ Hóa thực phẩm, Công nghệ Hóa phân tích.

- 01 Chương trình đào tạo Thạc sĩ: Thạc sĩ Hóa phân tích;

- 01 chương trình đào tạo Liên thông từ Cao đẳng lên Đai học ngành Hóa học.

4.2. Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ

Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ là một trong những thế mạnh của Khoa Hóa học. Đến nay, Khoa đã thực hiện 03 dự án chuyển giao công nghệ; xuất bản 05 giáo trình; các cán bộ giảng viên trong Khoa đã đăng tải hơn 35 bài báo chuyên ngành trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục SCI (SCIE), hơn 300 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành cấp quốc gia. 

Trong giai đoạn 2002 - 2018, các cán bộ, giảng viên khoa Hóa học đã và đang chủ nhiệm nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Cụ thể: 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước Nafoted, 05 đề tài NCKH cấp Bộ, 12 đề tài NCKH cấp Đại học và nhiều đề tài NCKH cấp cơ sở.

5. Khen thưởng:

Trên chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển, phong trào thi đua của Khoa luôn được kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Kể từ khi thành lập đến nay, tập thể Khoa đã được tặng:

- 02 Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

- 03 Danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc"

- Nhiều năm được nhận giấy khen của Hiệu trưởng

Cán bộ giảng viên trong Khoa cũng được trao tặng các danh hiệu cao quý:

- 06 Bằng khen cấp Bộ

- Năm 2018-2019 đạt tập thể LĐTT

- 03 chiến sĩ thi đua cấp Bộ

- 01 Giải ba "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam".

- 01 giải ba sinh viên nghiên cứu khoa học.

- 02 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba nghiên cứu khoa học dành cho giảng viên

Năm 2018-2019 đạt tập thể LĐTT