Khoa Công nghệ Sinh học | Cơ cấu tổ chức

 

 

1. Thông tin chung

Điện thoại: (0208).390.3353

Email: cnsh@tnus.edu.vn

Website: http://cnsh.tnus.edu.vn/

Ngày 03/9/2002, Bộ môn Sinh học, thuộc Khoa Khoa học Tự nhiên được thành lập theo Quyết định số 396/QĐ-TCCB của Đại học Thái Nguyên. Ngày 20/7/2010, Bộ môn Sinh học được nâng cấp thành Khoa Khoa học Sự sống. Đến năm 2017, Khoa được đổi tên thành Khoa Khoa công nghệ sinh học tại Quyết định số 448/QĐ-ĐHTN ngày 29/3/2017 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

2. Bộ máy lãnh đạo

TS. Nguyễn Phú Hùng - Trưởng khoa

TS. Nguyễn Thị Hải Yến - Phó trưởng khoa

3. Đội ngũ cán bộ giảng viên

Khoa Công nghệ Sinh học hiện có 18 cán bộ, trong đó có 9 TS, 6 ThS, 3 ĐH, 3 NCS

Ngoài ra, Khoa thường xuyên có các giáo sư, phó giáo sư đến thỉnh giảng cho các môn chuyên ngành của hệ đào tạo bậc đại học và thạc sĩ, tiến sĩ.

4. Thành tích tiêu biểu

4.1. Về đào tạo

Bậc Đại học có 2 ngành đào tạo chính quy: Sinh học và Công nghệ Sinh học. Tính đến nay, Khoa đã đào tạo được 11 khóa sinh viên với tổng số gần 1000 sinh viên tốt nghiệp ra trường. Bên cạnh hệ chính quy, Khoa còn đào tạo Cử nhân Công nghệ Sinh học thuộc hệ vừa học vừa làm.

Bậc đào tạo Sau đại học gồm có Thạc sĩ Công nghệ Sinh học và Tiến sĩ Hóa sinh học. Tính đến năm 2017, sau 6 khóa đào tạo, đã có gần 100 học viên cao học bảo vệ xong Luận văn thạc sĩ và 3 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ.

Nhiều Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ được đào tạo từ Khoa hiện đang làm việc trong các Viện nghiên cứu, các Trung tâm khoa học có uy tín của cả nước, là cán bộ giảng dạy trong các Trường Đại học thuộc Đại học Thái Nguyên, các Trường Đại học và Cao đẳng của địa phương, là chuyên viên Sinh học trong các Sở, Ban, Ngành, Phụ trách các trung tâm nghiên cứu ứng dụng, các bộ phận chuyên môn trong các công ty, nhà máy sản xuất các sản phẩm liên quan tới Công nghệ Sinh học.

4.2. Về khoa học công nghệ

Của đội ngũ CBGV:

- Công bố trên 180 bài báo khoa học, trong đó có 31 công bố trên các tạp chí uy tín thuộc danh mục ISI trong đó có một số công bố trên các tạp chí có chỉ số ảnh hưởng lớn, uy tín hàng đầu thế giới về lĩnh vực Y sinh như: Oncogene, Clinical cancer research, hay Moleculartherapy.

- Chủ trì và triển khai 20 đề tài khoa học cấp Bộ và cấp Đại học.

- Liên kết với các sở ban ngành trong và ngoài tỉnh để kết hợp các đề tài dự án khoa học có tính thực tiễn cao và tập trung chủ yếu vào các hướng chính: Sinh học phân tử và Công nghệ gen, Công nghệ Vi sinh và Hóa sinh, Công nghệ nuôi cấy mô và tế bào, Sinh thái và Đa dạng sinh học.

Của sinh viên:

- 3 giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc

- 1 giải ba VIFOTEX.

- 2 giải khuyến khích Tài năng khoa học trẻ Việt Nam.

- 5 giải thưởng NCKH trẻ tỉnh Thái Nguyên (2 giải nhất, 1 giải nhì và 2 giải ba)

5. Một số khen thưởng tiêu biểu

- 4 giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học

- 4 Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

- Năm 2018-2019 đạt tập thể LĐTT

6. Định hướng đào tạo nghiên cứu

Trong những năm tới, Khoa Công nghệ Sinh học tập trung đào tạo nghiên cứu theo hai hướng sau:

Thứ nhất: Công nghệ sinh học ứng dụng trong chăm sóc bảo vệ sức khoẻ: Trong lĩnh vực này sinh viên, học viên được đào tạo tại Khoa sẽ được trang bị các kiến thức, kỹ năng nghiên cứu, đáp ứng được yêu cầu phục vụ trong các khoa xét nghiệm tại các bệnh viện, các trung tâm nghiên cứu ứng dụng sinh học y dược.

Thứ 2: Công nghệ Sinh học ứng dụng trong nông nghiệp: trong lĩnh vực này, sinh viên, học viên sẽ được trang bị các kiến thức, kỹ năng nghiên cứu để phục vụ trong các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, ứng dụng Công nghệ Sinh học trong nông nghiệp công nghệ cao.