Phòng Kế hoạch - Tài chính | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định v/v ban hành kế hoạch năm học 2019-2020 của Trường ĐHKH - ĐHTN 02.10.2019
2. Thông báo v/v chi trả tiền Trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2018-2019 cho sinh viên khóa 13, 14, 15, 16. 20.09.2019
3. Thông báo v/v thu học phí bổ sung năm học 2019-2020 của học viên cao học Khóa 13 18.09.2019
4. Thông báo v/v thu học phí năm học 2019-2020 của học viên cao học Khóa 12. 18.09.2019
5. Thông báo v/v thu học phí học kỳ I năm học 2019-2020 của sinh viên. 16.09.2019
6. Quyết định v/v công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách năm 2019 của Trường ĐHKH-ĐHTN 04.09.2019
7. Thông báo v/v chỉ trả tiền hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2018-2019 cho sinh viên khóa 13,14,15,16. 21.08.2019
8. Quyết định v/v quy định mức thu học phí sau đại học trình độ Tiến sĩ ngành Khoa học tự nhiên năm học 2019-2020. 29.07.2019
9. Quyết định v/v quy định mức thu học phí sau đại học trình độ Thạc sỹ năm học 2019-2020. 29.07.2019
10. Quyết định v/v quy định mức thu học phí đối với sinh viên đào tạo văn bằng 2 (VLVH) năm học 2019-2020. 29.07.2019
11. Quyết định v/v quy định mức thu học phí đối với sinh viên đào tạo văn bằng 2 chính quy năm học 2019-2020. 29.07.2019
12. Quyết định v/v quy định mức thu học phí đối với sinh viên đào tạo đại học hệ hệ liên thông (VLVH) năm học 2019-2020. 29.07.2019
13. Quyết định v/v quy định mức thu học phí đối với sinh viên đại học hệ VLVH năm học 2019-2020. 29.07.2019
14. Quyết định v/v quy định mức thu học phí đối với sinh viên đào tạo đại học hệ liên thông chính quy năm học 2019-2020. 29.07.2019
15. Thông báo v/v chi học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2018-2019 08.07.2019
16. Thông báo v/v mức thu học phí học kỳ I lớp liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH ngành Luật hệ chính quy (cho lưu học sinh Lào) 19.06.2019
17. Thông báo v/v mức thu học phí học kỳ II lớp liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học thư viện học tại Trung tâm KTTH - HNDN và GDTX tỉnh Lào Cai. 15.06.2019
18. Thông báo v/v nộp học phí của sinh viên còn nợ học phí và nhận đơn xin rút học phí thừa đối với sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 6/2019. 27.05.2019
19. Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên 11.05.2019
20. Thông báo v/v nộp tiền khám sức khỏe đối với sinh viên khóa 13 07.05.2019