Phòng Kế hoạch - Tài chính | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo v/v đối chiếu học phí của sinh viên được xét tốt nghiệp đợt tháng 6/2018 05.06.2018
2. Thông báo v/v nhận đơn xin rút học phí đối với sinh viên đã hoàn thành chương trình học. 27.05.2018
3. Thông báo v/v thu học phí học kỳ hè năm học 2017 - 2018 của sinh viên. 27.05.2018
4. Thông báo v/v nộp tiền khám sức khỏe đối với sinh viên Khóa 12. 09.05.2018
5. Thông báo v/v nộp học phí học kỳ II năm học 2017-2018 của sinh viên. 05.05.2018
6. Thông báo v/v hủy học phần đã đăng ký trong học kỳ II năm học 2017-2018. 23.04.2018
7. Thông báo v/v chi trả tiền hỗ trợ chi phí học tập & trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2017 - 2018 cho sinh viên khóa 12,13,14,15 16.04.2018
8. Thông báo v/v hủy học phần đã đăng ký trong học kỳ II năm học 2017-2018. 11.04.2018
9. Thông báo v/v hủy học phần đã đăng ký trong học kỳ II năm học 2017-2018. 11.04.2018
10. Thông báo v/v chi trả tiền hỗ trợ chi phí học tập & trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2017-2018 cho sinh viên khóa 12,13,14,15. 26.03.2018
11. Thông báo v/v đối chiếu học phí của sinh viên được xét tốt nghiệp đợt tháng 03/2018 16.03.2018
12. Thông báo v/v gia hạn thời gian nộp học phí học kỳ II năm học 2017-2018 26.02.2018
13. Thông báo mức thu học phí HK I lớp cử nhân Luật K4 hệ VLVH tại Trung tâm GDTX tỉnh Cao Bằng. 26.01.2018
14. Quyết định v/v chi thưởng cho sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường năm học 2016-2018 10.01.2018
15. Thông báo v/v chi trả tiền trợ cấp, hỗ trợ chi phí học tập, miễn giảm năm học 2016-2017. 05.01.2018
16. Thông báo v/v nộp tiền học phí học kỳ II năm học 2017-2018 của sinh viên. 02.01.2018
17. Thông báo v/v chi trả miễn giảm học phí cho sinh viên. 18.12.2017
18. Thông báo v/v chi trả tiền trợ cấp, hỗ trợ chi phí học tập, học bổng khuyến khích học tập năm học 2016-2017 cho sinh viên (đợt2). 11.12.2017
19. Thông báo mức thu học phí HK I lớp liên thông từ TC lên ĐH ngành KHTV học tại trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Trị. 30.11.2017
20. Thông báo danh sách sinh viên Khóa 15 còn thiếu các khoản thu nhập học. 27.11.2017