Liên thông | Đào tạo

Tiêu đề Phân loại Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo thời khóa biểu học kỳ IV lớp K3HN hệ LT từ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện. Lịch học 22.05.2018
2. Thông báo thời khóa biểu học kỳ II giai đoạn 2 lớp K4HG hệ LT từ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện. Lịch học 22.05.2018
3. Thông báo thời khóa biểu học kỳ I lớp CDTV1217 hệ LT từ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện. Lịch học 22.05.2018
4. Thông báo thời khóa biểu học kỳ II lớp TCTV1217 hệ LT từ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện. Lịch học 22.05.2018
5. Thông báo thời khóa biểu học kỳ lớp k2 hệ LT từ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện. Lịch học 22.05.2018
6. Thông báo thời khóa biểu học kỳ IX lớp ĐH K2 hệ LT từ TC lên ĐH ngành Luật ( khóa học 2014 - 2019). Lịch học 22.05.2018
7. Thông báo thời khóa biểu học kỳ II lớp K3 A hệ LT từ TC lên ĐH ngành Luật. Lịch học 22.05.2018
8. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 05 năm 2018. Kết quả học tập 15.05.2018
9. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 05 năm 2018. Kết quả học tập 15.05.2018
10. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp ĐH liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức VLVH đợt tháng 5 năm 2018. Kết quả học tập 15.05.2018
11. Thông báo tuyển sinh SĐH đợt 2 năm 2018. Thông báo 20.04.2018
12. Thông báo tuyển sinh năm 2018. Thông báo 18.04.2018
13. Thông báo tuyển sinh đại học năm 2018 Thông báo 06.04.2018
14. Điểm tổng kết học kỳ II GĐ 2 lớp liên thông K5A từ trình độ cao đẳng lên Đại học hệ chính quy ngành Toán học Kết quả học tập 14.03.2018
15. Điểm tổng kết học kỳ I lớp liên thông K1 từ trình độ cao đẳng lên đại học hệ chính quy ngành Luật Kết quả học tập 14.03.2018
16. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp ĐH liên thông từ trình độ TC lên trình độ ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 02 năm 2018. Kết quả học tập 09.03.2018
17. Thông báo thời khóa biểu HK II lớp K1HG hệ liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH ngành Luật. Lịch học 15.01.2018
18. Điểm tổng kết học kỳ I GĐ 1 lớp liên thông K5B từ trình độ cao đẳng lên đại học hệ chính quy ngành Toán học Kết quả học tập 05.01.2018
19. Điểm tổng kết học kỳ I GĐ 1 lớp K5 PT liên thông từ trung cấp lên đại học hệ VLVH ngành Khoa học thư viện Kết quả học tập 05.01.2018
20. Điểm tổng kết học kỳ I GĐ 1 lớp LT từ trình độ trung cấp lên đại học K2 hình thức đào tạo VLVH ngành Khoa học thư viện Kết quả học tập 05.01.2018