Liên thông | Đào tạo

Tiêu đề Phân loại Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Ngôn ngữ Anh Thông báo 15.10.2020
2. Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Toán tin Thông báo 15.10.2020
3. Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Thông tin thư viện Thông báo 15.10.2020
4. Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Thông tin thư viện Thông báo 15.10.2020
5. Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt tháng 9 năm 2020 Thông báo 01.10.2020
6. Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt tháng 9 năm 2020 Thông báo 01.10.2020
7. Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt tháng 9 năm 2020 Thông báo 01.10.2020
8. Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Luật Thông báo 20.08.2020
9. Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Luật Thông báo 20.08.2020
10. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ CĐ lên ĐH hình thức VLVH ngành Công tác xã hội Thông báo 17.08.2020
11. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Công tác xã hội Thông báo 17.08.2020
12. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Công tác xã hội Thông báo 17.08.2020
13. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Công tác xã hội Thông báo 17.08.2020
14. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH ngành Luật Thông báo 17.08.2020
15. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Luật Thông báo 17.08.2020
16. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin thư viện. Thông báo 17.08.2020
17. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin thư viện. Thông báo 17.08.2020
18. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin thư viện. Thông báo 17.08.2020
19. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin thư viện. Thông báo 17.08.2020
20. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ CĐ lên ĐH hình thức VLVH ngành Thông tin thư viện. Thông báo 17.08.2020