Liên thông | Đào tạo

Tiêu đề Phân loại Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt tháng 10 năm 2019. Thông báo 22.10.2019
2. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt tháng 10 năm 2019. Thông báo 22.10.2019
3. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Luật. Thông báo 13.09.2019
4. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Luật. Thông báo 13.09.2019
5. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ CĐ lên ĐH hình thức VLVH ngành Luật Thông báo 13.09.2019
6. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Thông tin thư viện. Thông báo 14.08.2019
7. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Luật. Thông báo 12.08.2019
8. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Luật. Thông báo 08.07.2019
9. Thông báo tuyển sinh hệ liên thông từ TC lên ĐH năm 2019. Thông báo 07.05.2019
10. Thông báo tuyển sinh hệ liên thông từ CĐ lên ĐH năm 2019. Thông báo 07.05.2019
11. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Công tác xã hội Thông báo 08.04.2019
12. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Luật Thông báo 08.04.2019
13. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Khoa học thư viện Thông báo 08.04.2019
14. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 03 năm 2019 tại Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa. Kết quả học tập 27.03.2019
15. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 03 năm 2019 tại Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa. Kết quả học tập 27.03.2019
16. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 03 năm 2019. Kết quả học tập 27.03.2019
17. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Công tác xã hội. Thông báo 20.03.2019
18. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 02 năm 2019 Kết quả học tập 01.03.2019
19. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 02 năm 2019 Kết quả học tập 01.03.2019
20. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 02 năm 2019. Kết quả học tập 01.03.2019