Liên thông | Đào tạo

Tiêu đề Phân loại Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo thời khóa biểu HK I lớp khóa 1 hệ liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học ngành Khoa học thư viện. Lịch học 07.11.2017
2. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện. Thông báo 27.10.2017
3. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện. Thông báo 27.10.2017
4. Thông báo điểm đổng tổng kết HK III lớp liên thông K3 từ trình độ TC lên ĐH hệ VLVH ngành Khoa học Thư viện. Kết quả học tập 06.10.2017
5. Thông báo điểm tổng kết HK III GĐ 2 lớp liên thông từ trình độ TC lên ĐH K1 hệ VLVH ngành KHTV. Kết quả học tập 06.10.2017
6. Thông báo điểm tổng kết HK II GĐ2 lớp K1 liên thông từ trình độ TC lên ĐH hệ VLVH ngành Khoa học Thư viện. Kết quả học tập 06.10.2017
7. Thông báo điểm tổng kết HK III lớp K1 liên thông từ trình độ TC lên ĐH hệ VLVH ngành Khoa học thư viện. Kết quả học tập 06.10.2017
8. Thông báo điểm tổng kết HK III GĐ 1 lớp K1 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH hệ VLVH ngành khoa học Thư viện. Kết quả học tập 06.10.2017
9. Thông báo điểm tổng kết HK III GĐ 2 lớp K1 liên thông từ trình độ TC lên ĐH hệ VLVH ngành Khoa học thư viện. Kết quả học tập 06.10.2017
10. Thông báo điểm tổng kết HK II GĐ 1 lớp liên thông từ trình độ TC lên ĐH K4 hệ VLVH ngành KHTV. Kết quả học tập 06.10.2017
11. Thông báo điểm tổng kết HK III lớp liên thông từ trình độ TC lên ĐH K1 hình thức đào tạo VLVH ngành Khoa học thức. Kết quả học tập 06.10.2017
12. Thông báo điểm tổng kết HK IV lớp liên thông từ trình độ TC lên ĐH K1 hình thức đào tạo VLVH ngành Khoa học thư viện. Kết quả học tập 06.10.2017
13. Thông báo điểm tổng kết HK IV lớp liên thông từ trình độ TC lên ĐH K1 hệ VLVH ngành KHTV. Kết quả học tập 06.10.2017
14. Thông báo điểm tổng kết HK I GĐ 1 lớp K2 liên thông từ TC lên ĐH hệ VLVH ngành Khoa học thư viện. Kết quả học tập 06.10.2017
15. Thông báo thời khóa biểu HK I lớp K5B hệ liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH ngành Toán học. Lịch học 11.09.2017
16. Thông báo thời khóa biểu HK I lớp K5 PT hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học thư viện. Lịch học 11.09.2017
17. Thông báo điểm tổng kết HK I GĐ 2 lớp liên thông K5 từ trình độ CĐ lên ĐH hệ chính quy ngành Toán học. Kết quả học tập 11.09.2017
18. Thông báo điểm tổng kết HK IV GĐ 2 lớp liên thông từ trình độ TC lên ĐH K2 ngành Khoa học Thư viện. Kết quả học tập 11.09.2017
19. Thông báo điểm tổng kết HK I giai đoạn 2 lớp liên thông K3 từ trình độ CĐ lên ĐH hệ chính quy ngành Văn học. Kết quả học tập 11.09.2017
20. Thông báo thời khóa biểu HK IV lớp K1 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học thư viện. Lịch học 22.08.2017