Liên thông | Đào tạo

Tiêu đề Phân loại Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo tuyển sinh SĐH đợt 2 năm 2018. Thông báo 20.04.2018
2. Thông báo tuyển sinh năm 2018. Thông báo 18.04.2018
3. Thông báo tuyển sinh đại học năm 2018 Thông báo 06.04.2018
4. Điểm tổng kết học kỳ II GĐ 2 lớp liên thông K5A từ trình độ cao đẳng lên Đại học hệ chính quy ngành Toán học Kết quả học tập 14.03.2018
5. Điểm tổng kết học kỳ I lớp liên thông K1 từ trình độ cao đẳng lên đại học hệ chính quy ngành Luật Kết quả học tập 14.03.2018
6. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp ĐH liên thông từ trình độ TC lên trình độ ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 02 năm 2018. Kết quả học tập 09.03.2018
7. Thông báo thời khóa biểu HK II lớp K1HG hệ liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH ngành Luật. Lịch học 15.01.2018
8. Điểm tổng kết học kỳ I GĐ 1 lớp liên thông K5B từ trình độ cao đẳng lên đại học hệ chính quy ngành Toán học Kết quả học tập 05.01.2018
9. Điểm tổng kết học kỳ I GĐ 1 lớp K5 PT liên thông từ trung cấp lên đại học hệ VLVH ngành Khoa học thư viện Kết quả học tập 05.01.2018
10. Điểm tổng kết học kỳ I GĐ 1 lớp LT từ trình độ trung cấp lên đại học K2 hình thức đào tạo VLVH ngành Khoa học thư viện Kết quả học tập 05.01.2018
11. Thông báo thời khóa biểu HK III lớp K3 hệ liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH ngành Văn học. Lịch học 22.12.2017
12. Thông báo thời khóa biểu HK III lớp K5A liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH ngành Toán học. Lịch học 22.12.2017
13. Thông báo thời khóa biểu HK II lớp K2 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học thư viện. Lịch học 22.12.2017
14. Thông báo thời khóa biểu HK V lớp K1 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học thư viện. Lịch học 22.12.2017
15. Thông báo thời khóa biểu HK I lớp K3 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học thư viện. Lịch học 22.12.2017
16. Thông báo thời khóa biểu HK I lớp TCTV 1217 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện. Lịch học 15.12.2017
17. Thông báo thời khóa biểu HK I lớp CDTV 1217 hệ liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH ngành KHTV Lịch học 15.12.2017
18. Thông báo điểm tổng kết học kỳ II giai đoạn 1 lớp liên thông K5A từ trình độ cao đẳng lên đại học hệ chính quy ngành toán học Kết quả học tập 11.12.2017
19. Thông báo điểm tổng kết học kỳ II giai đoạn 1 lớp liên thông K3 từ trình độ cao đẳng lên đại học hệ chính quy ngành văn học Kết quả học tập 11.12.2017
20. Thông báo điểm tổng kết học kỳ V lớp liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học K2 ngành KHTV Kết quả học tập 11.12.2017