Phòng Kế hoạch - Tài chính | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo v/v chi trả tiền học phí còn dư đối với sinh viên hoàn thành chương trình học dợt tháng 7/2018. 02.08.2018
2. Thông báo về việc nộp học phí còn nợ của sinh viên. 27.07.2018
3. Thông báo v/v chi trả tiền hỗ trợ CPHT học kỳ II năm học 2017-2018 cho sinh viên khóa 12,13,14,15. 17.07.2018
4. Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên 05.07.2018
5. Thông báo về việc chi trả tiền học bổng khuyến khích học tập và học bổng toàn phần học kỳ I năm học 2017-2018 cho sinh viên khóa 12,13,14,15. 28.06.2018
6. Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên 26.06.2018
7. Thông báo mức thu học phí học kỳ II lớp liên thông từ TC lên ĐH ngàng Khoa học Thư viện tại Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Trị. 07.06.2018
8. Thông báo v/v đối chiếu học phí của sinh viên được xét tốt nghiệp đợt tháng 6/2018 05.06.2018
9. Thông báo v/v nhận đơn xin rút học phí đối với sinh viên đã hoàn thành chương trình học. 27.05.2018
10. Thông báo v/v thu học phí học kỳ hè năm học 2017 - 2018 của sinh viên. 27.05.2018
11. Thông báo v/v nộp tiền khám sức khỏe đối với sinh viên Khóa 12. 09.05.2018
12. Thông báo v/v nộp học phí học kỳ II năm học 2017-2018 của sinh viên. 05.05.2018
13. Thông báo v/v hủy học phần đã đăng ký trong học kỳ II năm học 2017-2018. 23.04.2018
14. Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên 20.04.2018
15. Thông báo v/v chi trả tiền hỗ trợ chi phí học tập & trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2017 - 2018 cho sinh viên khóa 12,13,14,15 16.04.2018
16. Thông báo v/v hủy học phần đã đăng ký trong học kỳ II năm học 2017-2018. 11.04.2018
17. Thông báo v/v hủy học phần đã đăng ký trong học kỳ II năm học 2017-2018. 11.04.2018
18. Thông báo v/v chi trả tiền hỗ trợ chi phí học tập & trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2017-2018 cho sinh viên khóa 12,13,14,15. 26.03.2018
19. Thông báo v/v đối chiếu học phí của sinh viên được xét tốt nghiệp đợt tháng 03/2018 16.03.2018
20. Thông báo v/v gia hạn thời gian nộp học phí học kỳ II năm học 2017-2018 26.02.2018