Phòng Kế hoạch - Tài chính | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định v/v công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách năm 2019 của Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên 26.04.2019
2. Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên 26.04.2019
3. Thông báo v/v chi tiền Hỗ trợ chi phí học tập kỳ I năm học 2018-2019. 25.03.2019
4. Thông báo công khai kết quả hoạt động năm 2018 và công khai dự toán thu - chi năm 2019 20.03.2019
5. Thông báo V/v quyết toán thuế TNCN năm 2018 và cá nhân tự quyết toán thuế TNCN năm 2018. 11.03.2019
6. Thông báo v/v thu học phí học kỳ II năm học 2018-2019 của sinh viên. 15.02.2019
7. Thông báo v/v chi học bổng khuyển khích học kỳ II năm học 2017-2018, trợ cấp xã hội và hỗ trợ CPHT học kỳ I năm học 2018-2019. 07.01.2019
8. Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên 03.01.2019
9. Thông báo v/v nộp học phí còn nợ của sinh viên lớp liên thông từ CĐ lên ĐH ngành Luật K2. 05.12.2018
10. Thông báo v/v thu học phí học kỳ I năm học 2018 - 2019 của sinh viên. 05.11.2018
11. Thông báo về việc đơn xin rút học phí đối với sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2018. 16.10.2018
12. Thông báo v/v đối chiếu học phí của sinh viên được xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2018. 16.10.2018
13. Thông báo v/v nộp tiền Ký túc xá năm học 2018-2019 của sinh viên. 26.09.2018
14. Thông báo v/v thu học phí học kỳ I năm học 2018-2019 của sinh viên. 30.08.2018
15. Thông báo V/v thay đổi số tài khoản 23.08.2018
16. Thông báo v/v chi trả tiền học phí còn dư đối với sinh viên hoàn thành chương trình học dợt tháng 7/2018. 02.08.2018
17. Thông báo về việc nộp học phí còn nợ của sinh viên. 27.07.2018
18. Thông báo v/v chi trả tiền hỗ trợ CPHT học kỳ II năm học 2017-2018 cho sinh viên khóa 12,13,14,15. 17.07.2018
19. Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên 05.07.2018
20. Thông báo về việc chi trả tiền học bổng khuyến khích học tập và học bổng toàn phần học kỳ I năm học 2017-2018 cho sinh viên khóa 12,13,14,15. 28.06.2018