Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét duyệt học bổng khuyến khích học tập năm học 2020-2021 Phòng Công tác HSSV 22.03.2021
2. Quyết định v/v thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật của sinh viên năm học 2020-2021 Phòng Công tác HSSV 22.03.2021
3. Quyết định v/v đồng ý cho sinh viên Nguyễn Văn Việt được quay trở lại học tập. Phòng Công tác HSSV 22.03.2021
4. Quyết định v/v đồng ý cho sinh viên Nguyễn Thị Thanh Sơn được quay trở lại học tập. Phòng Công tác HSSV 22.03.2021
5. Thông báo v/v nộp học phí còn thiếu của sinh viên lớp Đại học Luật hệ VLVH Phòng Kế hoạch - Tài chính 19.03.2021
6. Thông báo Kế hoạch tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng Thạc sĩ năm 2021. Phòng Công tác HSSV 19.03.2021
7. Thông báo V/v nghiệm thu đề tài sinh viên NCKH năm học 2020-2021 Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 19.03.2021
8. Thông báo V/v đăng kí đề tài NCKH của sinh viên năm học 2021-2022 Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 19.03.2021
9. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Luật. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 18.03.2021
10. Thông báo v/v chưa nộp học phí đợt 1 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khóa 1 ( khóa học 2021-2022) tại Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 17.03.2021
11. Thông báo v/v họp xét kỷ luật sinh viên vi phạm quy định Công tác HSSV học kỳ I năm học 2020-2021 Phòng Công tác HSSV 12.03.2021
12. Thông báo v/v mức thu học phí học kỳ III, IV, V lớp K2 hệ liên thông từ trung cấp lên đại học ngành Luật học tại Trường Đại học Khoa học Phòng Kế hoạch - Tài chính 10.03.2021
13. Thông báo v/v mức thu học phí lớp K2 hệ liên thông từ trung cấp lên đại học ngành Công tác xã hội học tại Trường Đại học Khoa học. Phòng Kế hoạch - Tài chính 10.03.2021
14. Thông báo v/v nộp học phí của sinh viên còn nợ học phí và nhận đơn xin rút học phí thừa đối với sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 3/2021. Phòng Kế hoạch - Tài chính 10.03.2021
15. Thông báo v/v nộp học phí còn thiếu của học kỳ I và học phí học kỳ II của cán bộ Trường Đại học Khoa học lớp Văn bằng 2 ngành Ngôn Ngữ Anh Phòng Kế hoạch - Tài chính 10.03.2021
16. Thông báo v/v nộp học phí học kỳ II năm học 2020-2021 của sinh viên các Khóa. Phòng Kế hoạch - Tài chính 10.03.2021
17. Quyết định v/v công bố công khai dự toán chi ngân sách năm 2021 của Trường Đại học Khoa học - ĐHTN Phòng Kế hoạch - Tài chính 09.03.2021
18. Lịch thi, danh sách thi chuẩn đầu ra cho sinh viên hệ đại học chính quy đợt tháng 3 năm 2021 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 09.03.2021
19. Thông báo V/v tham gia góp ý dự thảo Quy định đảm bảo an ninh, trật tự và quy chế thường trực, bảo vệ tại Trường ĐHKH Phòng Quản trị - Phục vụ 09.03.2021
20. Thông báo V/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2020-2021 đối với sinh viên khóa 15,16,17 và 18 Phòng Công tác HSSV 09.03.2021