Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo v/v tiếp tục triển khai công tác bầu cử trong điều kiện học tập trực tuyến. Phòng Công tác HSSV 10.05.2021
2. Quyết định v/v công nhận sinh viên hệ chính quy khóa 15 (2017-2021) hoàn thành học phần Giáo dục thể chất Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 06.05.2021
3. Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 15,16,17 và 18 học kỳ I năm học 2020-2021 Phòng Công tác HSSV 06.05.2021
4. Thông báo v/v tạm dừng xuống trường do dịch bệnh Covid-19 ĐHKH 06.05.2021
5. Thông báo V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2021 đối với sinh viên hệ chính quy Phòng Công tác HSSV 06.05.2021
6. Thông báo số 3 về tuyển dụng viên chức năm 2020. Phòng Tổng hợp 05.05.2021
7. Sở Y tế Thái Nguyên - CV 1408/SYT-NVY v/v tăng cường rà soát, lập danh sách các trường hợp đi từ vùng dịch trở về trong phòng, chống dịch COVId-19 ĐHKH 04.05.2021
8. Thông báo v/v tạm dừng xuống trường do dịch bệnh Covid-19 Phòng Công tác HSSV 02.05.2021
9. UBND tỉnh Thái Nguyên CV 1837/UBND-KGVX v/v thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 ĐHKH 02.05.2021
10. UBND tỉnh Thái Nguyên CV 1840/UBND-KGVX v/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay ĐHKH 02.05.2021
11. Sở Y tế Thái Nguyên - CV1383/SYT-NVY v/v tăng cường rà soát các trường hợp từ vùng dịch trở về địa phương để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ĐHKH 30.04.2021
12. Quyết định v/v công nhận kết quả và cấp giấy chứng nhận Ngoại ngữ nội bộ cho học viên cao học của Trường ĐHKH đợt thi ngày 25/4/2021 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 29.04.2021
13. Thông báo v/v tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Phòng Tổng hợp 29.04.2021
14. Thông báo v/v tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ĐHKH 29.04.2021
15. Thông báo V/v hưởng ứng cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân" Phòng Tổng hợp 27.04.2021
16. Thông báo vv tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ĐHKH 27.04.2021
17. Thông báo tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2021 Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 26.04.2021
18. Quyết định v/v giao nhiệm vụ cung cấp minh chứng phục vụ hoạt động đánh giá chương trình đào tạo năm 2021. Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 24.04.2021
19. Công điện về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ĐHKH 23.04.2021
20. Lịch thi tuyển sinh sau đại học tháng 4 năm 2021 Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 16.04.2021