Trường Đại học Khoa học tham gia Khóa tập huấn trực tuyến về chuyển đổi số, Chính phủ điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành

Ngày: 25/11/2021

Ngày 24/11 vừa qua, Trường Đại học Khoa học tham gia Khóa tập huấn trực tuyến về chuyển đổi số, Chính phủ điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Tham dự khóa tập huấn có Ông Nguyễn Sơn Hải, Cục trưởng Cục Công  nghệ thông tin, Bộ GDĐT – Chủ trì khóa tập huấn, Đại tá TS. Nguyễn Ngọc Cương – Phó cục trưởng Cục A05, Bộ Công An... Về phía Trường Đại học Khoa học có PGS.TS. Phạm Thế Chính – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số, các tổ chuyên môn, Trung tâm ngoại ngữ tin học,...

Tại buổi tập huấn, đã triển khai, hỗ trợ các cán bộ, công chức, viên chức các nội dung như : An toàn, an ninh thông tin trong chuyển đổi số, Chính phủ điện tử và ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành; Nâng cao nhận thức bảo vệ dữ liệu cá nhân; Chính phủ điện tử và chuyển đổi số trong GDĐT. Trong thời gian tới, để thực hiện tốt hơn việc ứng dụng CNTT trong giáo dục, trong trường học cần nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT cho đội ngũ, bởi nhân lực ứng dụng CNTT có vai trò quyết định thành công ứng dụng CNTT trong giáo dục và đào tạo, hiệu quả đầu tư.

Lớp tập huấn góp phần nâng cao năng lực kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, viên chức ngành giáo dục trong công tác chỉ đạo, điều hành, đồng thời trao đổi kinh nghiệm triển khai áp dụng CNTT nhằm tăng cường công tác quản lí, kết nối thông tin giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn.

Ảnh 1- 5

TNUS MEDIA