Trường Đại học Khoa học tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác chuyển đổi số năm 2022
15/04/2023
Nhằm đánh giá công tác Chuyển đổi số Trường Đại học Khoa học giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, sáng 14/4/2023, Trường Đại học Khoa học tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chuyển đổi số năm 2022