Kế hoạch vv tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2023-2024, Kỷ niệm 21 năm thành lập Trường và Chào Tân sinh viên khóa 21

Ngày: 13/10/2023