Trường ĐHKH có 07 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2023

Ngày: 22/11/2023

Ngày 20/11/2023, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã ký Quyết định số 80/QĐ-HĐGSNN công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023. Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên đã có thêm 07 nhà giáo được công nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư. 

Theo quyết định số 80/QĐ-HĐGSNN, cả nước có tổng cộng 630 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023, trong đó có 58 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư và 572 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư. Vinh dự cho Trường ĐHKH đã có 07 Tân Phó Giáo sư được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận, gồm:

STT Họ và tên  Năm sinh Ngành  Đơn vị
1 Lê Thị Thanh Hương 1982 Sinh học Khoa Công nghệ Sinh học
2 Nguyễn Thị Hải Yến 1979 Sinh học Khoa Công nghệ Sinh học
3 Hoàng Thị Thu Yến 1978 Sinh học Phòng KT&ĐBCLGD
4 Vương Trường Xuân 1979 Hoá học Khoa Hoá học
5 Phạm Thị Thu Hà 1981 Hoá học Khoa Hoá học
6 Mai Viết Thuận 1985 Toán học Khoa Toán - Tin
7 Lê Tiến Hà 1980 Vật lý Viện KH&CN

Tính đến nay, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên có 21 Phó Giáo sư (đạt tỷ lệ ≈10% trên tổng số giảng viên) và 106 Tiến sĩ đang giảng dạy tại Trường.

                                                                                                                              (TNUS MEDIA)

Chân dung các Tân Phó Giáo sư:

PGS.TS. Vương Trường Xuân

PGS.TS. Phạm Thị Thu Hà

PGS.TS. Mai Viết Thuận

PGS.TS. Lê Tiến Hà

PGS.TS. Lê Thị Thanh Hương

PGS.TS. Hoàng Thị Thu Yến

PGS.TS. Nguyễn Thị Hải Yến