Trường Đại học Khoa học trở thành điểm khảo thí của bài thi Linguaskill của Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Đại học Cambridge

Ngày: 31/05/2022

Bài thi Linguaskill được biên soạn bởi Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Đại học Cambridge, nơi thiết kế bài thi IELTS, và là bài thi có kết quả được công nhận trên toàn cầu. Ở Việt Nam, bài thi Linguaskill được Bộ GD&ĐT công nhận thông qua các văn bản sau:

- Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT về chuẩn chương trình đào tạo, giáo dục đại học.

- Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT về quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ.

- Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT về quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ.

Chứng nhận đạt chuẩn điểm thi chứng chỉ Linguaskill

Việc đặt Trung tâm Khảo thí bài thi Linguaskill tại Trường Đại học Khoa học là điều kiện thuận lợi giúp Nhà trường nâng cao trình độ ngoại ngữ cho sinh viên, học viên, giảng viên trong giai đoạn hội nhập hiện nay.

Trong thời gian tới, Trường Đại học Khoa  học sẽ đưa bài thi Linguaskill vào danh mục công nhận chuẩn đầu ra cho sinh viên, học viên cao học và tiến sĩ của Nhà trường từ đó từng bước mở rộng và nâng cao trình độ Tiếng Anh cho các đối tượng người học và các đối tượng có nhu cầu theo chuẩn quốc tế.

Một số hình ảnh làm việc và khảo sát điểm thi tại Trường Đại học Khoa học:

                                                                                                     (Đình Huy - Trung tâm NN-TH)