Trường Đại học Khoa học đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra chương trình đào tạo năm 2024

Ngày: 13/05/2024

Nhằm mục đích đánh giá mức độ đáp ứng của sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo so với chuẩn đầu ra đã được xây dựng và công bố, phát hiện những điểm chưa phù hợp giữa chương trình đào tạo với chuẩn đầu ra từ đó đề xuất các giải pháp nhằm cải tiến chương trình đào tạo và hoạt động đào tạo. Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra cho sinh viên khóa 18. Hoạt động đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra chương trình đào tạo là hoạt động thường xuyên của Trường Đại học Khoa học. Những năm qua, nhà Trường đã đánh giá chuẩn đầu ra chương trình đào tạo bằng phương pháp phỏng vấn theo chủ đề. Năm học 2023 – 2024, Trường Đại học Khoa học xây dựng phương pháp đánh giá chuẩn đầu ra chương trình đào tạo bằng hình thức kiểm tra trắc nghiệm trên máy tính và sử dụng thang đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo của AUN (ASEAN University Network).

Ngày 12/05/2024, Trường Đại học Khoa học đã tiến hành tổ chức đánh giá chuẩn đầu ra cho sinh viên khóa 18 của 11 chương trình đào tạo: Dịch vụ pháp luật, Luật, Kỹ thuật xét nghiệm Y sinh, Công tác xã hội, Khoa học quản lý, Tiếng Anh Ứng dụng, Tiếng Anh Du lịch, Quản trị Khách sạn và Khu nghỉ dưỡng cao cấp, Quản trị Lữ hành, Hướng dẫn Du lịch, Quản trị Nhà hàng - Khách sạn. Hoạt động này nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên của nhà trường, số sinh viên tham gia đánh giá có tỷ lệ 96,7%.

Trường Đại học Khoa học trân trọng cảm ơn sự tham gia vào hoạt động đánh giá chuẩn đầu ra này cũng như sự đồng hành trong mọi hoạt động đào tạo của các doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng, các chuyên gia, các nhà quản lý. Nhà trường cũng trân trọng cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của các thầy cô giáo, đặc biệt là sự tham gia của các em sinh viên. Chúc các em luôn thành công trong sự nghiệp với những hành trang đã được trang bị dưới mái trường TNUS! Hãy luôn tự hào là cựu sinh viên của TNUS! Hãy tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của Trường Đại học Khoa học!

Dưới đây là một số hình ảnh của hoạt động tập huấn xây dựng Bảng tiêu chí/Bộ câu hỏi và tổ chức đánh giá chuẩn đầu ra:

Tổ chức tập huấn các tổ chuyên môn thực hiện đánh giá

Các tổ chuyên môn cùng thảo luận, trao đổi trong buổi tập huấn

Sinh viên tham gia đánh giá trên máy tính

Phòng KT&ĐBCLGD, Trường Đại học Khoa học