Thư chúc mừng của Hiệu trưởng nhân ngày thành lập trường 24/10

Ngày: 24/10/2021