Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm học 2023-2024

Ngày: 28/10/2023

            Ngày 27/10, Trường Đại học Khoa học đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm học 2023-2024 cho toàn thể CBVC, NLĐ của Nhà trường tại Hội trường lớn, Trường Đại học Khoa học.

            Với mục đích phổ biến, quán triệt, trao đổi nội dung các văn bản pháp luật quy định về quyền, nghĩa vụ và chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; các văn bản pháp luật trong lĩnh vực giáo dục đại học; nâng cao nghiệp vụ công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác quản lý, xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; Nâng cao năng lực, kỹ năng, nghiệp vụ thực hiện công tác pháp chế cho viên chức, người lao động, đặc biệt là đối với khối phòng chức năng; Trao đổi, thảo luận và đối thoại về các vấn đề pháp lý liên quan đến lĩnh vực giáo dục, Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là hội nghị được Trường ĐHKH tổ chức thường niên. 

            Tham dự hội nghị có đại diện Vụ Pháp chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo: TS. Mai Thị Anh - Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Bà Nghiêm Thị Hồng Vân, chuyên viên cao cấp, Vụ pháp chế. Về phía Trường Đại học Khoa học (ĐHKH) có: PGS. TS. Ngô Văn Giới, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, PGS.TS. PGS.TS. Phạm Thị Phương Thái – Phó Hiệu trưởng; Lãnh đạo các Khoa chuyên môn, Phòng chức năng, Viện, Trung tâm trực thuộc Trường; Toàn thể viên chức, người lao động thuộc khối Phòng chức năng/trung tâm/ viện thuộc Trường. 

            Mở đầu buổi hội nghị, thay mặt cho lãnh đạo Nhà trường, PGS.TS. Ngô Văn Giới – Chủ tịch Hội đồng trường đã phát biểu chỉ đạo hội nghị. PGS.TS. Ngô Văn Giới nhấn mạnh về tầm quan trọng của công tác pháp chế trong trường đại học nói chung và Trường ĐHKH nói riêng; quán triệt toàn thể CBVC, NLĐ Nhà trường cần nắm bắt, hiểu rõ các quy định pháp luật của Nhà nước về công tác giáo dục, đào tạo, từ đó thực hiện đúng, đầy đủ các quy định nói trên.

            Nội dung chuyên môn trong chương trình hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2023 gồm: Xây dựng pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng….Thảo luận, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng văn bản quy phạm pháp luật.

            TS. Mai Thị Anh - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, đã có nhiều trao đổi về công tác pháp chế tại đơn vị (vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của công tác pháp chế; việc soạn thảo, ban hành các văn bản quản lý nội bộ; sự phối hợp giữa bộ phận Pháp chế với các đơn vị chức năng trong nhà trường …); Việc thực hiện, áp dụng các quy định về quyền lợi, nghĩa vụ, chính sách đối với viên chức, người lao động; …Tại Hội nghị, nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận về công tác pháp chế tại đơn vị đã được CBVC, NLĐ Nhà trường nêu và đều được lãnh đạo Vụ pháp chế giải đáp triệt để.

            Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm học 2023-2024 là hội nghị quan trọng, góp phần giúp CBVC, NLĐ Trường ĐHKH hiểu rõ hơn về các quy định pháp luật trong lĩnh vực giáo dục đào tạo cũng như quá trình triển khai, thực hiện tại đơn vị.            

Một số hình ảnh tại buổi Lễ:

(TNUS MEDIA)