Bế mạc Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024, khu vực 2 tại Trường Đại học Khoa học

Ngày: 31/05/2024

Chiều 31/5, tại Hội trường Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên đã diễn ra Lễ bế mạc Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) toàn quốc lần thứ X, năm 2024, khu vực 2. Trường Đại học Khoa học rất vinh dự khi được chọn làm địa điểm đăng cai tổ chức Lễ bế mạc năm nay. 

TNUS MEDIA