Trường Đại học Khoa học tổ chức thành công Hội nghị Cán bộ viên chức năm học 2021 - 2022

Ngày: 28/12/2021

Sáng ngày 27/12, Trường Đại học Khoa học đã long trọng tổ chức tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức nhằm phát huy quyền dân chủ của cán bộ viên chức cũng như tổng kết kế hoạch năm học 2020 – 2021 và đề ra kế hoạch công tác cho năm học 2021 – 2022.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Văn Đăng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, PGS.TS. Ngô Văn Giới – Chủ tịch Hội đồng Trường, PGS.TS. Phạm Thị Phương Thái – Phó Hiệu trưởng, PGS.TS. Phạm Thế Chính – Phó Hiệu trưởng, cùng các đại biểu được bầu tại các Hội nghị cán bộ, viên chức các đơn vị đại diện cho hơn 300 cán bộ, viên chức trong toàn Trường.

Đoàn chủ tịch làm việc tại Hội nghị

Mở đầu Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Văn Đăng - Hiệu trưởng Nhà trường trình bày báo cáo tổng kết hoạt động năm học 2020 - 2021 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch trọng tâm năm học 2020-2021. Báo cáo đã đánh giá đầy đủ, toàn diện những kết quả đã đạt được trong năm học 2019 - 2020: “Trường Đại học Khoa học đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 và đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về công tác phòng chống dịch. Nhà trường đã linh hoạt triển khai kế hoạch trong tình hình dịch bệnh và cơ bản hoàn thành các công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ: giữ được ổn định về thu nhập của cán bộ và quy mô đào tạo; CSVC được đầu tư mạnh; Công tác NCKH tiếp tục duy trì được vị thế trong ĐHTN; Công tác xây dựng các văn bản quản lý nội bộ được thực hiện đúng quy định, đầy đủ; Công tác tái cấu trúc bộ máy thu được một số kết quả bước đầu; Uy tín, thương hiệu của Nhà trường được nâng cao; Công tác tuyển sinh có nhiều tín hiệu tích cực: SĐH (trên 300); ĐHCQ (gần 800); Lưu HS Lào (10 HĐ và tăng hệ tự do), VLVH đạt quy mô trên 4000…”

PGS.TS Nguyễn Văn Đăng - Hiệu trưởng Nhà trường trình bày báo cáo tại Hội nghị

Đồng thời, Thầy Hiệu trưởng cũng đưa ra chủ đề của năm học mới: “Đoàn kết và kết nối”. Các nhiệm vụ trọng tâm được nhấn mạnh như: Tổ chức thành công các sự kiện, hoạt động hướng đến Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập Trường (24/10/2022); Đẩy mạnh chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực hoạt động của Nhà trường; Triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo; Ưu tiên đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, rèn nghề cho sinh viên; Tăng cường phân cấp, phân quyền, đi đôi với kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ, rà soát sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản không còn phù hợp (quản trị, VTVL và đánh giá cán bộ, thu nhập tăng thêm…); Xây dựng, hoàn thiện đề án vị trí việc làm; Rà soát, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn chất lượng đội ngũ CBVC; Có giải pháp tăng nguồn thu và nâng cao đời sống cho cán bộ, giảng viên.

Tại Hội nghị, thay mặt cho Ban Giám hiệu Trường Đại học Khoa học, PGS.TS. Phạm Thị Phương Thái – Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã trình bày Báo cáo Đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo Trường trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm học 2020 – 2021.

PGS.TS Phạm Thị Phương Thái – Phó Hiệu trưởng trình bày báo cáo đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo trường

Tiếp theo, Hội nghị đã nghe TS. Nguyễn Thu Hằng - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính trình bày Báo cáo thu chi tài chính năm 2021, dự toán ngân sách năm 2022 và thông qua dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022.

TS. Nguyễn Thu Hằng - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính trình bày Báo cáo

Thay mặt Hội đồng Trường ĐHKH, PGS.TS. Ngô Văn Giới – Chủ tịch Hội đồng Trường đã báo cáo kết quả hoạt động và kết quả giám sát của Hội đồng Trường trong năm 2021. Cũng tại Hội nghị, TS. Văn Hữu Tập – Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân trình bày Báo cáo hoạt động, kết quả thực hiện quy chế dân chủ của Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2020 – 2021 và bầu ra Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2022.

 

TS. Văn Hữu Tập – Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân trình bày Báo cáo hoạt động, kết quả thực hiện của Ban Thanh tra Nhân dân

ThS. Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Tổng hợp đã phát động Phong trào thi đua năm học 2021 -2022, đồng thời báo cáo kết quả triển khai Hội nghị cán bộ, viên chức ở các đơn vị và tổng hợp các ý kiến góp ý của các đơn vị trong toàn Trường.

ThS. Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Tổng hợp đã phát động phong trào thi đua năm học 2020 -2021

Các tham luận được trình bày tại hội nghị gồm: Công tác chuyển đổi số (PGS.TS. Phạm Thế Chính – Phó Hiệu trưởng); Đánh giá, kiểm định CTĐT/CSGD (TS. Ngô Văn Định – Trưởng phòng Khảo thí & ĐBCLGD); Tuyển sinh các hệ đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn (ThS. Nguyễn Đình Huy – Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học) … Tiếp đó, Đoàn Chủ tịch đã giải đáp nhiều câu hỏi và ý kiến thảo luận về công tác quản lý điều hành, quyền lợi của cán bộ, viên chức, người lao động, cơ sở vật chất… của các đại biểu. 

 TS. Nguyễn Trà My thay mặt Ban Thư ký thông qua Nghị quyết Hội nghị

Thay mặt lãnh đạo Trường, PGS.TS. Nguyễn Văn Đăng đã kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong toàn Trường tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghiêm túc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt các quy định để xây dựng Trường Đại học Khoa học tiếp tục phát triển vững mạnh trong những năm tiếp theo.

Sau thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động Trường Đại học Khoa học năm học 2020-2021 đã kết thúc trong không khí đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động toàn Trường.

 

 Đoàn Chủ tịch chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu

TNUS MEDIA