Trường Đại học Khoa học tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, viên chức năm 2018

Ngày: 27/04/2018

 

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là một nhiệm vụ chính trị vô cùng quan trọng, là cầu nối để đưa pháp luật đi vào cuộc sống, là phương tiện truyền tải những thông tin, những yêu cầu, nội dung và các quy định pháp luật đến với người dân, giúp cho người dân hiểu biết, nắm bắt kịp thời, tuân thủ pháp luật mà không mất quá nhiều thời gian, công sức cho việc tự tìm hiểu, tự học tập. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật chính là phương tiện hỗ trợ tích cực để nâng cao hiểu biết pháp luật cho nhân dân.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nhà trường, đồng thời, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của công tác pháp chế năm học 2017-2018, ngày 19/4/2018, Trường Đại học Khoa học – ĐHTN đã long trọng tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2018 cho cán bộ, viên chức nhà trường. Đến tham dự Hội nghị, về phía Trường Đại học Khoa học có sự hiện diện của TS. Nguyễn Đức Lạng – Phó Hiệu trưởng nhà trường, phụ trách trực tiếp công tác pháp chế, có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc trường và gần 80 cán bộ, viên chức đến tham dự. Về phía Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên, có ông Đinh Xuân Quang, Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật đến tham dự và làm báo cáo viên tại Hội nghị.

Trong khuôn khổ một buổi sáng, với thời gian gần 3 tiếng đồng hồ, ông Đinh Xuân Quang – Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên, báo cáo viên tại hội nghị đã phổ biến cho cán bộ viên chức nhà trường 02 bộ luật: Luật dân sự và Luật lao động. Đây là những bộ luật rất quan trọng mà cán bộ, viên chức, người lao động cần hiểu biết và tuân thủ. Đối với từng bộ luật, báo cáo viên đều chỉ ra mục đích, yêu cầu và những nguyên tắc cơ bản xây dựng bộ luật và phổ biến những nội dung chính yếu liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của công dân tại Luật dân sự và quyền lợi, nghĩa vụ, những điểm vi phạm của người sử dụng lao động, người lao động quy định tại Luật lao động. Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật 2018 diễn ra thành công tốt đẹp đã góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, tuân thủ và thi hành pháp luật của cán bộ, viên chức nhà trường, từ đó cũng giúp cho công tác quản lý và đào tạo của nhà trường được thực hiện hiệu quả hơn.

Dưới đây, là một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Bà Triệu Quỳnh Châu – Phó Trưởng phòng TT-PC lên khai mạc, giới thiệu đại biểu và thông qua chương trình Hội nghị

Ông  Lê Hải Bằng – Trưởng phòng TT-PC phát biểu tại Hội nghị

 Ông Đinh Xuân Quang – Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên làm báo cáo viên tại Hội nghị

 

 

Phòng Thanh tra – Pháp chế, Trường Đại học Khoa học