Thông tin về hội thảo quốc tế: Các mối liên kết trong bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên cho phát triển bền vững

Ngày: 15/02/2022

Thời gian: ngày 18 và 19 tháng 2 năm 2022

Địa điểm: Khách sạn Dạ Hương

Địa chỉ: 16 Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên (TNUS)

Đơn vị tài trợ: Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức (DAAD) và Trường Đại học Khoa học

Lý do tổ chức hội thảo

Việt Nam là quốc gia tích cực và chủ động tham gia Chương trình nghị sự toàn cầu 2030. Kế hoạch hành động quốc gia của Việt Nam được xây dựng trên cơ sở quốc gia hóa Nghị sự 2030 với 17 mục tiêu phát triển bền vững và 115 mục tiêu cụ thể phù hợp với điều kiện phát triển và ưu tiên của quốc gia.Trong những thập niên gần đây, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể trong phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, ô nhiễm môi trường và suy thoái tài nguyên thiên nhiên vẫn là một thách thức lớn để đạt được những thành công trong các mục tiêu của phát triển bền vững. Ngân hàng Thế giới (2021), công nghiệp hóa và sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam đã gây ra những tác động tiêu cực tới môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Việt Nam là quốc gia phát thải khí nhà kính bình quân đầu người tăng nhanh nhất trên thế giới, với mức tăng khoảng 5% mỗi năm. Nhu cầu sử dụng nước liên tục tăng trong khi năng suất sử dụng nước thấp,chỉ đạt 12% so với tiêu chuẩn toàn cầu. Lượng rác thải dự báo tăng gấp đôi trong vòng chưa đầy 15 năm tới. Bên cạnh đó là vấn đề rác thải nhựa đại dương. Theo ước tính, 90% chất thải nhựa đại dương toàn cầu được thải ra từ 10 con sông trong đất liền, bao gồm cả sông Mekong. Việt Nam cũng là một trong 10 quốc gia ô nhiễm không khí nhất thế giới. Ô nhiễm nước đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng vê năng suất của các ngành quan trọng và đối với sức khỏe con người. Giải quyết các vấn đề môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên hiệu quả đòi hỏi sự tích hợp và kết hợp giữa đa ngành, lĩnh vực, các bên liên quan, và giữa các khu vực. Vì vậy, cần phải phân tích các mối liên kết này trong bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên, từ đó tìm ra các chiến lược tổng hợp trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Mục tiêu của hội thảo

Hội thảo sẽ là diễn đàn trao đổi kiến thức, cập nhật thông tin, thảo luận về mối liên kết trong bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên, từ đó đề xuất các giải pháp và chiến lược phát triển bền vững. Hơn nữa, hội thảo cũng góp phần tìm kiếm và tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các đối tác Việt Nam, đặc biệt là các cựu sinh viên của DAAD.

Hội thảo tập trung vào các chủ đề:

- Quản lý tài nguyên thiên nhiên và thích ứng với biến đổi khí hậu

- Các vấn đề môi trường và chiến lược quản lý

- Bảo vệ môi trường và sức khỏe con người

- Lồng ghép bảo vệ môi trường và phát triển khu vực

Thành phần tham dự

Các chuyên gia, giáo sư, các giảng viên, các nhà nghiên cứu quốc tế và Việt Nam giàu kinh nghiệm; đại diện các cơ quan chính quyền, các cựu sinh viên DAAD, cựu sinh viên Đức đến từ các tổ chức UNDP, CIAT, Bộ Tài nguyên và Môi tường, tỉnh Cà Mau, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam, các cơ sở giáo dục đại học ở tất cả các vùng của Việt Nam như Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Hà Nội, Phú Thọ, Thái Nguyên.

Chương trình hội thảo chi tiết

WORKSHOP PROGRAM

BAN TỔ CHỨC