Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác sinh viên năm học 2017 – 2018

Ngày: 10/10/2017

Thực hiện kế hoạch năm học 2017 – 2018, sáng ngày 24 tháng 9 năm 2017, tại hội trường tầng 5 nhà hiệu bộ, Trường Đại học Khoa học tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác sinh viên năm học 2017 – 2018 nhằm tổng kết công tác sinh viên trong năm học 2016 – 2017 và triển khai các nhiệm vụ công tác sinh viên năm học 2017 – 2018.

Đến dự Hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Văn Đăng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị. Trong bài phát biểu, Tiến sĩ Nguyễn Văn Đăng đã chỉ ra những nội dung trọng tâm mà Hội nghị cần tập trung thảo luận. Đó cũng chính là các vấn đề còn tồn tại và là những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác sinh viên năm học 2017 – 2018:

  • Tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin đến sinh viên; tích cực thay đổi phương thức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng sao cho có hiệu quả. Yêu cầu Đoàn thanh niên, Hội sinh có những bài viết chính thống để phân tích, giải thích cho sinh viên hiểu được những nguy cơ tiềm ẩn của những tổ chức hoạt động trái phép, những luận điệu xuyên tạc của những tổ chức này, giúp sinh viên có nhận thức đúng đắn hơn, phòng ngừa những nguy cơ bị lôi kéo vào các hoạt động phi pháp.
  • Tăng cường công tác kiểm tra nề nếp sinh viên; có thể thành lập tổ kiểm tra nề nếp sinh viên thường xuyên; kịp thời khen thưởng kỉ luật chính xác.

TS. Nguyễn Văn Đăng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

  • Đẩy mạnh việc đào tạo kĩ năng mềm cho sinh viên, giúp sinh viên vững vàng hơn khi tốt nghiệp ra trường. Đề nghị các khoa, bộ môn cần tích cực vào cuộc trong công tác này. Các GVCN cần lồng ghép việc đào tạo kĩ năng mềm cho sinh viên vào nội dung sinh hoạt lớp.
  • Công tác cố vấn học tập cần được tăng cường hơn nữa, đặc biệt đối với các sinh viên yếu kém và các sinh viên chậm tiến độ. Phòng Đào tạo và Phòng Công tác HSSV cần có sự phối hợp tích cực, chủ động để giúp các khoa, bộ môn có thể thực hiện công tác cố vấn học tập tốt hơn.
  • Đề nghị các đơn vị đẩy mạnh công tác khảo sát tình hình việc làm của các cựu sinh viên, từ đó xây dựng lại chương trình đào tạo cho thực sự phù hợp với nhu cầu thực tế của xã hội.
  • Trong công tác quản lí sinh viên cần tăng cường mối liên hệ với gia đình, quan tâm sâu sát hơn nữa, đánh giá tính hiệu quả của công tác này để có những thay đổi hợp lý.
  • Trong năm học này, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên cần tích cực triển khai xây dựng công trình thanh niên để có thể cải tiến cơ sở vật chất phục vụ sinh viên.

Thay mặt cho phòng chức năng, TS Phí Đình Khương, Trưởng phòng Phòng Công tác HSSV đã trình bày báo cáo tổng kết công tác sinh viên năm học 2016 – 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác sinh viên năm học 2017 – 2018. Trên cơ sở quan điểm chỉ đạo của TS Nguyễn Văn Đăng và báo cáo của phòng chức năng, Hội nghị đã thảo luận sôi nổi về những vấn đề còn tồn tại của công tác sinh viên. Các đại biểu dự Hội nghị đã trình bày nhiều ý tưởng để thực hiện tốt hơn công tác sinh viên. Đặc biệt, Hội nghị đã được nghe ba bài tham luận rất tâm huyết. Đầu tiên là bài tham luận của đồng chí Nguyễn Thị Trà My, giảng viên Khoa Văn – Xã hội, về Công tác định hướng, tư vấn và hỗ trợ nghề nghiệp cho sinh viên; đồng chí Lê Văn Cảnh, giảng viên Khoa Luật và Quản lí xã hội, đã trình bày tham luận về Công tác quản lí nội, ngoại trú của sinh viên; cuối cùng là bản tham luận về Công tác quản lí và cố vấn học tập cho các sinh viên yếu kém và sinh viên chậm tiến độ. Trong bài phát biểu của mình, các đồng chí đã thẳng thắn nêu lên những vấn đề còn bất cập và đề xuất một số ý kiến nhằm nâng cao chất lượng Công tác quản lí và cố vấn cho sinh viên.

Trong Hội nghị, TS. Nguyễn Văn Đăng, đại diện Nhà trường, trao giấy khen và phần thưởng cho các cán bộ của các khoa, bộ môn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác sinh viên trong năm học 2016 – 2017.

Kết thúc Hội nghị là nội dung tập huấn chuyên môn cho các cán bộ thực hiện nhiệm vụ công tác sinh viên. Phòng Công tác HSSV đã hướng dẫn các cán bộ phụ trách công tác sinh viên sử dụng và khai thác phần mềm IU trong công tác quản lí và cố vấn học tập cho sinh viên; Phòng Đào tạo đã hướng dẫn về việc sử dụng và khai thác phần mềm đào tạo trong công tác cố vấn học tập.

Phòng Công tác HSSV