Trường Đại học Khoa học tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Khoa học công nghệ năm 2022

Ngày: 10/01/2023

Ngày 09/01, Viện Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Khoa học đã chủ trì tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) năm 2022 và đề ra định hướng phát triển đến năm 2023.

Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của PGS.TS. Nguyễn Văn Đăng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, PGS.TS. Ngô Văn Giới – Chủ tịch Hội đồng Trường, PGS.TS. Nguyễn Xuân Ca – Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ cùng đại diện lãnh đạo các phòng, khoa, trung tâm, bộ môn và các tập thể/cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng về KHCN năm 2022.

Mở đầu Hội nghị, đại diện cho Viện Khoa học và Công nghệ, PGS.TS. Nguyễn Xuân Ca – Viện trưởng, đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN của Nhà trường trong năm 2022. Theo đó, trong  năm 2022, cán bộ Nhà trường tích cực thực hiện nhiều đề tài, dự án nghiên cứu các cấp. Nhà trường đã hoàn thành 01 đề tài trọng điểm cấp quốc gia, 03 đề tài Nafosted, đồng thời đang thực hiện 08 đề tài cấp quốc gia,  07 đề tài cấp Bộ, 01 đề tài cấp tỉnh, 15 đề tài cấp Đại học Thái Nguyên, 35 đề tài cấp Trường của cán bộ giảng viên, trong đó có 9 đề tài do Nhà trường đặt hàng năm 2022. Đã nghiệm thu 41 đề tài NCKH của sinh viên và duyệt mới 61 đề tài SV NCKH năm học 2022-2023. Nhà trường đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu 50 nhiệm vụ các cấp.

Tất cả các nhiệm vụ đã nghiệm thu đều đạt kết quả tốt, có tính ứng dụng cao, chuyển giao trong thực tiễn, có tác động nâng cao trình độ và năng lực công nghệ sản xuất, cải thiện hiệu quả sản xuất, kinh doanh của ngành, lĩnh vực, góp phần đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời có giá trị cao về khoa học, góp phần đóng góp về học thuật và đào tạo nhân lực trình độ cao.

Số lượng bài báo khoa học trong năm 2022 của nhà trường đạt: 84 bài báo ISI; 04 bài báo Scopus; 20 bài báo quốc tế khác và 130 bài báo trong nước. Đồng thời, Trường ĐHKH vẫn giữ vững vị trí là trường công bố nhiều bài báo quốc tế ISI nhất Đại học Thái Nguyên. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, bám sát định hướng phát triển khoa học công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Khoa học đã đưa ra kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2023.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Văn Đăng - Hiệu trưởng Nhà trường đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của các đơn vị, cán bộ/giảng viên và sinh viên trong năm qua: Từ kết quả nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế và triển khai, ứng dụng của các thầy, cô đến thành tích nghiên cứu, sáng tạo xuất sắc của sinh viên cho thấy Nhà trường đã có những hướng đi phù hợp để xây dựng Nhà trường thành Trường đại học định hướng nghiên cứu; tăng cường sự gắn kết giữa nghiên cứu khoa học và đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng; tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế nhằm tạo thêm nguồn lực, phát triển đội ngũ cán bộ khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo tiên tiến.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Nhà trường đã khen thưởng 01 tập thể  và 07 cá nhân là các tác giả có thành tích xuất sắc biểu trong hoạt động KHCN năm 2022. Bên cạnh đó Hội nghị cũng đã trao thưởng cho 03 nhóm sinh viên cũng thầy cô giáo hướng dẫn đã có thành tốt trong các cuộc thi nghiên cứu khoa học.

Một số hình ảnh: 

TNUS MEDIA