Thông tin về Seminar Khoa học cấp Viện

Ngày: 05/04/2023

Ngày 08/4/2023, Viện Khoa học và Công nghệ tổ chức Seminar Khoa học cấp Viện với sự tham gia của nhiều nhà khoa học đến từ các cơ sở nghiên cứu hàng đầu Việt Nam. Viện Khoa học và Công nghệ giới thiệu thông tin tóm tắt về Seminar Khoa học: 

  • Đơn vị chủ trì: Viện Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Khoa học
  • Thời gian: ngày 08/4/2023
  • Địa điểm: Phòng họp số 1, Trường ĐHKH

- Các báo cáo viên:

1. PGS.TS. Nguyễn Quang Hưng - Viện nghiên cứu Khoa học cơ bản và ứng dụng, Trường Đại học Duy Tân

    2. TS. Lưu Anh Tuyên - Trung tâm Hạt nhân TP. Hồ Chí Minh, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

- Chủ đề:

  • Một số lưu ý mới trong việc viết hồ sơ và thực hiện đề tài Nafosted
  • Nghiên cứu sai hỏng và biến tính cấu trúc vật liệu Nano bằng phổ kế hạt nhân

Viện Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo và kính mời các giảng viên, sinh viên quan tâm đến tham dự.

(Viện Khoa học và công nghệ)