Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu của xã hội” năm 2022

Ngày: 13/10/2022

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Đại học Khoa học (24/10/2002-24/10/2022), Nhà trường thông báo đến các đơn vị về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu của xã hội” năm 2022 như sau:

Thời gian, địa điểm diễn ra hội thảo: ngày 22 tháng 10 năm 2022, tại Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên (Trường ĐHKH). Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Hội thảo là diễn đàn khoa học để các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên Trường Đại học Khoa học được gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ trình bày những kết quả, thành tựu nghiên cứu mới nhất cũng như phát triển các ý tưởng nghiên cứu mới về các lĩnh vực khoa học tư nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học giáo dục và đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Hội thảo chia làm hai tiểu ban với hai lĩnh vực là nghiên cứu khoa học và đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội. Gần 40 báo cáo khoa học toàn văn của giảng viên, sinh viên thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học giáo dục được phản biện bởi các nhà khoa học uy tín, được tuyển chọn đăng trên Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên (là tạp chí uy tín được lập chỉ mục trong Hệ thống trích dẫn Đông Nam Á (ACI) và được trình bày poster tại Hội thảo. 05 báo cáo tham luận được tuyển chọn gồm: 

- Tổng kết hoạt động KH&CN của Trường Đại học Khoa học giai đoạn 2002-2022 và tầm nhìn đến năm 2030;

- Nhóm nghiên cứu mạnh: giải pháp đột phá quyết định vị thế của trường đại học;

- Chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế;

- Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số miền núi Phía Bắc;

- Tổng kết hoạt động liên kết đào tạo giai đoạn 2002-2022 và cơ hội hợp tác của Trường Đại học Khoa học;

Hội thảo khoa học góp phần tổng kết và nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Khoa học gắn với phát triển các chương trình đạo tạo, tăng cường hợp tác chuyển giao khoa học và công nghệ với địa phương, doanh nghiệp.

Thường trực Ban Tổ chức hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu của xã hội”  năm 2022 gồm có: PGS.TS. Nguyễn Văn Đăng – Hiệu trưởng Trường ĐHKH – Trưởng ban; PGS.TS. Phạm Thế Chính – Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKH – Phó Trưởng ban; PGS.TS. Nguyễn Xuân Ca – Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ - Phó Trưởng ban; PGS.TS Trịnh Thanh Hải – Trưởng phòng Đào tạo và các nhà khoa học uy tín tham gia điều hành các tiểu ban của hội thảo.

* Liên hệ chuyên môn: PGS. TS. Nguyễn Xuân Ca – Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ, Trường ĐHKH. ĐT: 0985.338.855

* Liên hệ Truyền thông: ThS. Ngô Ngọc Linh – Giám đốc Trung tâm Truyền thông – Đối ngoại và Tuyển sinh, Trường ĐHKH. ĐT: 0981.971.666.                                      

Website: https://vienkhcn.tnus.edu.vn.

                                            (Viện Khoa học và Công nghệ)