Thông báo về việc tổ chức giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018

Ngày: 22/12/2017

1.  Mục đích, ý nghĩa
Giải thưởng Tạ Quang Bửu là giải thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ, được tổ chức hằng năm nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, góp phần thúc đẩy khoa học công nghệ Việt Nam hội nhập và phát triển.

2. Các lĩnh vực xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu
Giải thưởng được xét tặng cho các công trình nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, bao gồm:
a) Khoa học tự nhiên: toán học, khoa học máy tính và thông tin, vật lý, hóa học, các khoa học trái đất và môi trường, sinh học, khoa học tự nhiên khác;
b) Khoa học kỹ thuật và công nghệ;
c) Khoa học y, dược;
d) Khoa học nông nghiệp.

3. Đối tượng tham gia Giải thưởng Tạ Quang Bửu
Tác giả của công trình nghiên cứu khoa học cơ bản xuất sắc thuộc các lĩnh vực xét tặng Giải thưởng.

4. Cơ cấu giải thưởng
- Từ một (01) đến ba (03) Giải thưởng dành cho tác giả của công trình khoa học.
- Một (01) Giải thưởng dành cho nhà khoa học trẻ (dưới 35 tuổi) là tác giả của công trình khoa học.

5. Quyền lợi của nhà khoa học được tặng Giải thưởng
- Được nhận Bằng chứng nhận Giải thưởng.
- Được nhận Tiền thưởng.
 
6. Thời gian xét giải thưởng Tạ Quang Bửu
-  Các tổ chức, các nhân đề cử hoặc tự ứng cử gửi hồ sơ đăng ký xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu tới Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia từ ngày 15/12/2017 đến hết ngày 21/01/2018.
- Công tác xét chọn Giải thưởng: từ tháng 2/2018 đến tháng 4/2018.
- Trao giải thưởng: tháng 5/2018.

7. Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu
Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng, do cá nhân, tổ chức khoa học và công nghệ đề cử hoặc cá nhân nhà khoa học ứng cử, bao gồm:
a) Đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu (Mẫu TQB01);
b) Bài báo công bố công trình khoa học theo quy định;
c) Thuyết minh công trình khoa học (Mẫu TQB02);
d) Lý lịch khoa học (Mẫu TQB03);
đ) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (trường hợp công trình khoa học là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng hoặc nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước);
e) Các tài liệu có liên quan khác (nếu có).
Tải toàn bộ tại đây.
Trường hợp hồ sơ được lựa chọn đưa vào đánh giá tại Hội đồng Giải thưởng, tác giả được xem xét trao Giải thưởng phải bổ sung bản xác nhận về mức độ đóng góp đối với công trình khoa học từ các tác giả còn lại của công trình.

Hồ sơ đăng ký đề nghị gửi tới:
Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia
Địa chỉ: Tầng 4, 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 84-24-39367750
Hồ sơ bản mềm được gửi tới email: nafosted@most.gov.vn và cc tới email: thanhtt@most.gov.vn
Website: http://www.nafosted.gov.vn

8. Thông tin chi tiết xin liên hệ:
Ông Trần Tuấn Thanh
Điện thoại: 84-24-39.36.7750 (ext.: 201)
Thông tin thêm có thể tham khảo tại: Thông tư số 01/2015/TT-BKHCN ngày 12/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế Giải thưởng Tạ Quang Bửu.

Tác giả bài viết: ThanhTT

Nguồn tin: nafosted