Công trình khoa học xuất sắc năm 2017 của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên

Ngày: 16/01/2018

Năm 2017, cán bộ, giảng viên Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên đã công bố gần 200 công trình khoa học trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế. Trong đó, có 44 bài báo được đăng trên các tạp chí quốc tế ISI thuộc các lĩnh vực Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Môi trường.

Bên cạnh chủ trương tăng cường số lượng bài báo khoa học công bố trên các tạp chí quốc tế ISI/Scopus, nhà trường khuyến khích cán bộ, giảng viên theo đuổi những đề tài nghiên cứu chất lượng cao, có giá trị khoa học nổi bật được công bố trên các tạp chí ISI uy tín hàng đầu.

 

Với mục tiêu trên, ngày 8/1/2017, Hội đồng Khoa học & Đào tạo Trường Đại học Khoa học đã xem xét 07 công trình đăng trên các tạp chí quốc tế ISI đồng thời được xếp hạng cao nhất (SCI-Q1-A*/A) trong ba bảng xếp hạng tạp chí phổ biến hiện nay: ISI (Clarivate Analytics), Scimago (Scimago Institutions Rankings)và ARC (Australian Research Council). Cả 07 công trình này đều đăng trên các tạp chí thuộc danh mục tạp chí ISI uy tín hiện hành của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia. Hội đồng đã quyết định chọn ra 03 công trình xuất sắc năm 2017 do giảng viên Trường Đại học Khoa học là tác giả chính, để khen thưởng và vinh danh:

1. TS. Nguyễn Thanh Sơn, Khoa Toán – Tin, với công trình: Solving parameter-dependent Lyapunov equations using the reduced basis method with applications to parametric model order reduction, SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications (xếp hạng SCI - Q1 - A*), 38(2017), 478-504.

2. TS. Nguyễn Xuân Ca, Khoa Vật lý & Công nghệ, với công trình: Temperature-dependent photoluminescent and Raman studies on type-II CdS/ZnSe core/shell and CdS/CdZnS-ZnCdSe/ZnSe core/intermediate/shell nanoparticles, Journal of Alloys and Compounds (xếp hạng SCI- Q1 - A), 697(2017), 401-408.

3. TS. Nguyễn Phú Hùng, Khoa Công nghệ Sinh học, với công trình: Characterization of Biomarkers of Tumorigenic and Chemoresistant Cancer Stem Cells in Human Gastric Carcinoma, Clinical Cancer Research (xếp hạng SCI- Q1 - A), 23(2017), 1586-1597.

Nhà trường ghi nhận và đánh giá cao thành tích khoa học của TS. Nguyễn Thanh Sơn, TS. Nguyễn Xuân Ca và TS. Nguyễn Phú Hùng. Đến nay, cho dù số lượng bài báo ISI công bố chưa được nhiều, nhưng các nhà khoa học trẻ tuổi trên vẫn đủ bình tĩnh và tự trọng để theo đuổi những nghiên cứu dài hơi, có chất lượng và có giá trị đóng góp cao. Quan điểm và tinh thần khoa học của các anh thật sự cần được nhân rộng, phổ biến đối với thế hệ cán bộ trẻ của nhà trường, cũng như trong toàn Đại học Thái Nguyên.

Phòng KH-CN&HTQT