Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá các chương trình đào tạo năm 2022

Ngày: 06/08/2022

Ngày 05/8/2022, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học cho 04 ngành: Công tác xã hội, Khoa học quản lý, Luật, Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành.

Dự khai mạc có TS. Tạ Thị Thu Hiền – Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội; GS.TS Nguyễn Hữu Đức – Trưởng đoàn đánh giá cùng các thành viên trong đoàn chuyên gia đánh giá ngoài; Th.s Nguyễn Văn Chiến – Phó trưởng ban Ban Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Giáo dục, Đại học Thái Nguyên.

Về phía Trường Đại học Khoa học có PGS.TS Nguyễn Văn Đăng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; PGS.TS Ngô Văn Giới – Chủ tịch Hội đồng trường, PGS.TS. Phạm Thị Phương Thái - Phó Hiệu trưởng, PGS.TS. Phạm Thế Chính - Phó Hiệu trưởng, cùng đại diện CBVC, NLĐ của nhà trường.

Theo quy định tại Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, đánh giá ngoài chương trình đào tạo là quá trình khảo sát, đánh giá của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để xác định mức độ chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học nói chung và đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nói riêng có ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp các trường đại học có cơ hội xem xét, rà soát lại toàn bộ quá trình đào tạo của mình một cách có hệ thống. Từ đó, điều chỉnh mục tiêu, nội dung, phương pháp, không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội.

Trong thời gian làm việc chính thức từ ngày 05/8 – 09/8 tại Trường Đại học Khoa học, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài sẽ thực hiện các hoạt động: nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá, hồ sơ minh chứng của các ngành: Công tác xã hội, Khoa học quản lý, Luật, Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành; phỏng vấn Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo, trưởng bộ môn các ngành; phỏng vấn cán bộ, giảng viên, nhân viên thuộc các ngành; phỏng vấn học viên, sinh viên các ngành học; tham quan, khảo sát cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo bậc đại học,…

Trước đó, các ngành Công tác xã hội, Khoa học quản lý, Luật, Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành của Trường Đại học Khoa học đã hoàn chỉnh Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo dựa trên các tiêu chuẩn: Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo; Bản mô tả chương trình đào tạo; Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học; Phương pháp tiếp cận trong dạy và học; Đánh giá kết quả học tập của người học; Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên; Đội ngũ nhân viên; Người học và hoạt động hỗ trợ người học; Cơ sở vật chất và trang thiết bị; Nâng cao chất lượng; Kết quả đầu ra. Kết quả đánh giá ngoài của Đoàn chuyên gia sẽ là cơ sở để các ngành đào tạo Công tác xã hội, Khoa học quản lý, Luật, Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành của Trường Đại học Khoa học thực hiện kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng thời Báo cáo đánh giá chính thức sẽ là căn cứ để Đoàn đánh giá của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thẩm định, đề nghị xem xét công nhận chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đối với 4 ngành đào tạo này của Trường Đại học Khoa học.  

Báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát chính thức 4 chương trình đào tạo của Trường Đại học Khoa học sẽ được Đoàn đánh giá ngoài trình bày trong phiên bế mạc ngày 09/8/2022. Trước đó, ngày 30/7/2022, Đoàn chuyên gia đánh giá chương trình đào tạo đã đến khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Khoa học theo Trình tự triển khai đánh giá ngoài được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên được thành lập từ năm 2002, là một trong 7 trường đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên.

Sau 20 năm xây dựng và phát triển, hiện nay nhà trường đã có trên 300 cán bộ, trong đó có 240 giảng viên với 11 Phó Giáo sư, 96 tiến sĩ với tỷ lệ trên 45% giảng viên có trình độ từ tiến sĩ trở lên. Những năm qua, nhà trường luôn là điểm sáng trong toàn Đại học Thái Nguyên về thành tích nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên nghiên cứu khoa học. Đặc biệt là thành tích công bố bài báo quốc tế uy tín (khoảng 100 bài báo ISI/Scopus/năm). Hiện nay, nhà trường đang tuyển sịnh khóa 20 với 03 chuyên ngành tiến sĩ, 10 chuyên ngành thạc sĩ, 21 ngành bậc đại học. Quy mô đào tạo hiện nay khoảng gần 6.000 học viên, sinh viên trong đó có trên 600 học viên cao học và nghiên cứu sinh. Hiện có gần 100 lưu học sinh quốc tế./.          Một số hình ảnh tại chương trình:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (Thanh Loan)