TOÁN TIN (GIẢNG DẠY TOÁN TIN BẰNG TIẾNG ANH)

Ngày: 21/04/2023

Chương trình đào tạo: ĐỊNH HƯỚNG GIẢNG DẠY TOÁN TIN BẰNG TIẾNG ANH
Ngành đào tạo: Toán tin                         Mã ngành: 7460112
Trình độ đào tạo: Đại học                         Thời gian đào tạo: 3,5 năm                  Tổng số tín chỉ: 125
Tổ hợp môn thi/xét tuyển: Toán, Vật lý, Hoá học (A00); Toán, GDCD, Tiếng Anh (D84); Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01); Ngữ văn, Toán, GDCD (C14)

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu chung

    Chương trình đào tạo cử nhân khoa học ngành Toán Tin nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức đại cương về khoa học xã hội và nhân văn; kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Toán ứng dụng, Tin học và tiếng Anh. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành chương trình giáo dục phổ thông môn Toán học và Tin học bằng tiếng Anh tại các cơ sở giáo dục công lập, dân lập, các trường quốc tế liên cấp. Hơn nữa, người học còn được rèn luyện trong môi trường học tập năng động, tiếp cận các phương pháp dạy học hiện đại nhằm bồi dưỡng sự tự tin, khả năng sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật, tính chuyên nghiệp và tích lũy được những kỹ năng xã hội cần thiết cho công việc sẽ đảm nhiệm sau này.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Về kiến thức

a) Kiến thức chung

    - Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng. Có thể vận dụng đúng đắn tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam và chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống;

    - Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn nhằm bảo đảm hình thành con người phát triển toàn diện, hữu ích;

b) Kiến thức chuyên môn

    - Có khả năng nhận biết, phát hiện các vấn đề của thế giới thực, mô hình hóa và vận dụng hiệu quả kiến thức toán và tin học để giải quyết vấn đề đó.

    - Có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về toán ứng dụng và tin học để đáp ứng yêu cầu của các công việc liên quan tới ngành Toán tin:

    - Có khả năng thiết kế, xây dựng, triển khai bài giảng các môn Toán học, Tin học trong chương trình giáo dục phổ thông bằng tiếng Anh;

    - Nắm vững cấu tạo, kiến trúc hệ thống máy tính và mạng máy tính;

    - Có khả năng phân tích, thiết kế, đánh giá thuật toán; xây dựng các phần mềm ứng dụng bằng nhiều ngôn ngữ lập trình;

    - Có kiến thức về thu thập, tổ chức, quản lý và khai thác thông tin, dữ liệu;

    - Có khả năng áp dụng kiến thức cơ sở và chuyên ngành để phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp cho những vấn đề Công nghệ thông tin trong giáo dục;

    - Có thể tiếp tục học thêm hoặc tìm kiếm học bổng về các chương trình đào tạo nghiên cứu chuyên sâu như Thạc sĩ, Tiến sĩ chuyên ngành Toán ứng dụng, Khoa học máy tính, Cơ sở toán học cho tin học, Công nghệ thông tin và một số ngành khoa học khác tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước;

    - Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản và nâng cao về tiếng Anh, tiếng Anh giao tiếp và tiếng Anh chuyên ngành.

2.2. Về kỹ năng

a) Kỹ năng cứng

    - Có kiến thức về thu thập, tổ chức, quản lý và khai thác thông tin, dữ liệu một cách có hiệu quả;

    - Có khả năng dạy Toán học, Tin học bằng tiếng Anh ở các trường THCS, THPT, Đại học, Cao đẳng;

    - Có khả năng phân tích, thiết kế, đánh giá thuật toán; xây dựng các phần mềm ứng dụng với các ngôn ngữ lập trình được ưa chuộng như C++, Python, Scracth,…

    - Có khả năng mô hình hóa các bài toán thực tế, xây dựng thuật toán, ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết các bài toán đó;

    - Có khả năng sử dụng các công cụ và phương pháp Toán học, Tin học để giải quyết những bài toán đặt ra trong thực tiễn.

b) Kỹ năng mềm

    - Có khả năng giao tiếp và sử dụng tiếng Anh trong các hoạt động dạy học, giáo dục, nghiên cứu khoa học và các hoạt động nghề nghiệp;

    - Có kỹ năng học và tự học, chăm chỉ, nhiệt tình, tự tin, sáng tạo và say mê
trong công việc;

    - Có khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập, có kỹ năng làm việc nhóm một cách có hiệu quả;

    - Kỹ năng giao tiếp hiệu quả, kỹ năng thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại.

II. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

    - Giáo viên giảng dạy Toán học, Tin học bằng tiếng Anh tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường quốc tế;

    - Giảng viên tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trong và ngoài nước;

    - Chuyên viên phụ trách và quản lý lĩnh vực Tin học, Công nghệ thông tin tại các cơ quan, trường học, phòng giáo dục, cơ sở giáo dục;

    - Có khả năng nghiên cứu về lĩnh vực Toán ứng dụng, Tin học tại các cơ quan quản lí nhà nước, các viện, các trung tâm nghiên cứu, các trường đại học;

    - Có thể tiếp tục học tập ở các trình độ sau đại học các chuyên ngành tương ứng hoặc liên thông với các ngành có liên quan.

III. ĐỐI TÁC SẼ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG, THỰC TẬP

   - Các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và các trường phổ thông trên toàn quốc.

  - Các cơ quan sử dụng nhân lực CNTT trên toàn quốc.

IV. THÔNG TIN TƯ VẤN - ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Văn phòng Khoa Toán - Tin (P.214 – Nhà Hiệu bộ) – Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên (Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Trưởng Khoa: PGS.TS. Trương Minh Tuyên, SĐT: 0982.890.409

Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Thu Hằng, SĐT: 0982.890.049

Trợ lý Công tác Tuyển sinh 2023: TS. Phạm Hồng Nam, SĐT: 0987.594.717

Email: namph@tnus.edu.vn

Website: http://toantin.tnus.edu.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/toantin.tnus/

Website Trường: http://tuyensinh.tnus.edu.vn/