Sinh viên khoa Tài nguyên và Môi trường - học qua trải nghiệm, thực tế

Ngày: 16/12/2020

Với phương châm đào tạo gắn kết lý thuyết với thực tiễn, chương trình học của sinh viên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Khoa Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Khoa học luôn được kết hợp với các chương trình thực tế, thực hành trong và ngoài Trường. Đây cũng là một thế mạnh của Khoa trong đào tạo nguồn nhân lực ngành Tài nguyên – Môi trường đáp ứng nhu cầu xã hội.

Năm học 2020 – 2021, sinh viên các khóa 15, 16, 17, 18 của Khoa đã có nhiều học phần được thực hành tại Phòng thí nghiệm hiện đại của Trường, đi khảo sát thực tế tại Nhà máy nước Yên Bình và Khu du lịch Hồ Núi Cốc, vùng chè Tân Cương và nhiều địa điểm khác phục vụ cho học phần “Đánh giá nhanh môi trường”, “Nước sạch đô thị và nông thôn”, “Ô nhiễm môi trường”, “Quy hoạch nông thôn mới”...

Tại các điểm khảo sát, các bạn sinh viên đã điều tra về hiện trạng một số loại tài nguyên cơ bản tại khu vực nghiên cứu (tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên sinh vật và tài nguyên khí hậu); sử dụng các hệ phương pháp đánh giá nhanh môi trường để đánh giá chất lượng môi trường khu vực và những tác động tới môi trường của hoạt động kinh tế, xác định một số tác nhân gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường khu vực và xem xét các giải pháp cải thiện vấn đề.

Cán bộ, nhân viên tại các nơi sinh viên của Khoa Tài nguyên và môi trường đến thực hành, thực tập đã tạo điều kiện tiếp nhận, giúp đỡ, hướng dẫn đoàn tham quan và đã có những báo cáo, trao đổi chung về tình hình địa phương, doanh nghiệp, đồng thời truyền đạt cho các bạn sinh viên từ tác phong làm việc đến kinh nghiệm quý báu.

Trong các buổi khảo sát thực địa, các bạn sinh viên được thực hành nhiều hình thức đánh giá nhanh môi trường đa dạng: Sử dụng các chỉ thị môi trường, điều tra xã hội học, quan sát khoa học, thực hiện những thực nghiệm đơn giản tại hiện trường, lập sơ đồ các nguồn thải, xây dựng sơ đồ “web” xác định nguyên nhân, hiện trạng và hậu quả của các vấn đề môi trường tại khu vực và trên cơ sở đó đưa ra giải pháp cho vấn đề...

Hình thức giáo dục trải nghiệm  – mô hình học gắn lý thuyết vào thực tiễn này sẽ phát triển năng lực tự học cho sinh viên. Sinh viên sẽ được rèn luyện kỹ năng sử dụng giáo trình, nghe, ghi chép, tìm kiếm thông tin, phát hiện vấn đề ngoài thực tiễn và định hướng giải quyết vấn đề..., trên cơ sở đó trau dồi các phẩm chất linh hoạt, độc lập, sáng tạo của tư duy. Từ những bài học thực tiễn đó, các bạn đã thực sự yêu thích và say mê hơn khi nghiên cứu các môn học chuyên ngành.

 

Một số hình ảnh học tập trải nghiệm của sinh viên:

Sinh viên Khoa Tài nguyên và môi trường thực hành tại phòng thí nghiệm

 Khảo sát không gian văn hóa chè và vùng chè Tân Cương

 Học tập tại nhà máy nước Yên Bình

 Tham quan quy trình sản xuất nước sạch tại nhà máy nước Yên Bình

Học tập tại công ty than Khánh Hòa

 Học tập tại UBND xã Phúc Trìu - thành phố Thái Nguyên

 Khảo sát, làm bài tập nhóm tại đập Hồ Núi Cốc

Thực hành đánh giá nhanh môi trường của 1 số hoạt động kinh tế

Nguyễn Thị Hồng Viên - GV Khoa Tài nguyên và Môi trường