Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Đông bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học môi trường

Ngày: 16/12/2020

Ngày 15/12, Trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội, Nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Thị Đông – Giảng viên Khoa Tài nguyên và Môi trường – Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ: “Nghiên cứu giá trị và khả năng chi trả dịch vụ môi trường rừng tại VQG Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn”.

Dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Phạm Mạnh Cường (Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp - Văn phòng Chính phủ), PGS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Liên (Giảng viên Trường ĐH KHTN - ĐH QGHN), luận án của NCS Nguyễn Thị Đông đã có những đóng góp đáng kể như: Đối với sự phát triển chuyên ngành: Luận án luận xác định các loại giá trị kinh tế của dịch vụ hệ sinh thái rừng, tính toán được các giá trị của từng loại dịch vụ làm căn cứ cho thực hiện chi trả giữa bên cung cấp dịch vụ và bên được hưởng lợi dịch vụ; đưa ra phương pháp lượng giá giá trị kinh tế phù hợp để tính toán bằng tiền đối với từng loại dịch vụ của hệ sinh thái rừng.

Đối với phục vụ sản xuất, kinh tế, xã hội và đời sống: Tính  toán được 5 loại giá trị dịch vụ môi trường rừng quan trọng tại vườn quốc gia Ba Bể; rút ra những bài học kinh nghiệm để địa phương tham khảo và tài liệu tham khảo tốt cho những nơi sẽ áp dụng chi trả dịch vụ môi trường rừng theo hình thức chi trả trực tiếp đối với hoạt động du lịch, cho các bên liên quan đối với chi trả dịch vụ môi trường rừng ở VQG Ba Bể nói riêng và cả nước nói chung.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao luận án, cũng như báo cáo trình bày và những trả lời của NCS. Đây là một trong những công trình khoa học có ý nghĩa về lý luận, có thể áp dụng trong thực tiễn. Đồng thời, Hội đồng đã bỏ phiếu tán thành, đề nghị công nhận học vị và cấp bằng tiến sỹ chuyên ngành Khoa học Môi trường cho NCS Nguyễn Thị Đông.

Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Đông đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, nâng cao tổng số đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ Tiến sĩ của Khoa Tài Nguyên và Môi trường người. Đồng thời tạo động lực cho các giảng viên khác trong Khoa phấn đấu học tập, nâng cao trình độ chuyên môn.

Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ:

NCS Nguyễn Thị Đông bảo vệ Luận án trước Hội đồng

NCS chụp ảnh cùng GV hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Thị Hoàng Liên

NCS chụp ảnh cùng GV hướng dẫn TS. Phạm Mạnh Cường

 NCS chụp ảnh cùng GV hướng dẫn và Hội đồng chấm Luận án

PGS.TS Ngô Văn Giới - Phụ trách Hội Đồng Trường Đại học Khoa học tặng hoa NCS

 NCS chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình

NCS Chụp ảnh lưu niệm cùng GV phản biện và đồng nghiệp

   Hồng Viên – Khoa Tài nguyên & Môi trường