Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Văn học Việt Nam khóa 2018-2020

Ngày: 28/12/2020

Luận văn Thạc sĩ là kết quả của quá trình phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời là công trình tổng kết, minh chứng cho những nỗ lực học tập và nghiên cứu của mỗi học viên Cao học. Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên sau hai năm học tập, nghiên cứu, ngày 27/12/2020, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên đã long trọng tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho 13 học Cao học chuyên ngành Văn học Việt Nam khóa học 2018 – 2020 (theo quyết định số 1647/QĐ-ĐHKH của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học ngày 23/12/2020).

Tham dự buổi bảo vệ có đầy đủ các thành viên trong Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ của chuyên ngành Văn học Việt Nam. Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ gồm các chuyên gia, nhà khoa học và giảng viên là Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ có nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực của đề tài như: GS. TS Trần Nho Thìn (Trường Đại học KHXH & NV – ĐH Quốc gia Hà Nội), PGS. TS Nguyễn Đăng Điệp (Viện Văn học), PGS. TS Vũ Thanh (Viện Văn học), PGS. TS Nguyễn Thị Huế (Viện Văn học), PGS. TS Trần Thị Việt Trung (Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên), PGS. TS. Nguyễn Đức Hạnh (Đại học Thái Nguyên), PGS. TS Phạm Thị Phương Thái (Trường Đại học Khoa học), PGS. TS CaoThị Hồng (Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên) và các giảng viên trong Bộ môn Ngữ Văn và Văn hóa Việt Nam của Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá.

Đề tài của các luận văn bao gồm các nghiên cứu về văn học Việt Nam hiện đại, văn học Việt Nam trung đại và văn học dân gian Việt Nam. Sau khi nghe các học viên trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu, Hội đồng chấm luận văn đã đưa ra các ý kiến nhận xét về nhiều phương diện: Tính khoa học, tính cấp thiết, tính không trùng lặp của đề tài, sự phù hợp của phương pháp nghiên cứu, những đóng góp, nội dung và hình thức… Hội đồng cũng nêu nhiều câu hỏi để kiểm tra kiến thức chuyên môn và kiến thức thực tế của học viên xoay quanh đề tài nghiên cứu. Đánh giá chung của Hội đồng chấm luận văn là các luận văn đều trình bày khoa học, có ý nghĩa nhất định về mặt lí luận và thực tiễn, đặc biệt là đối với việc nghiên cứu và giảng dạy văn học các dân tộc thiểu số ở vùng núi phía Bắc. Những ưu điểm này của các luận văn là kết quả của sự cố gắng không ngừng của các học viên trong việc nghiên cứu, vận dụng tốt các kiến thức đã được học trong chương trình vào việc giải quyết các vấn đề đặt ra của đề tài.

Bên cạnh việc ghi nhận những kết quả đã đạt được, Hội đồng cũng chân thành góp ý, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót cần bổ sung, chỉnh sửa của các luận văn. Việc chỉnh sửa nghiêm túc sẽ giúp các tác giả nâng cao hơn chất lượng luận văn của mình. Sau một thời gian làm việc hiệu quả và nghiêm túc, buổi lễ đã khép lại với kết quả 100% các học viên bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ, được Hội đồng đánh giá đủ điều kiện cấp bằng Thạc sĩ. Kết quả này đã khẳng định chất lượng đào tạo Sau Đại học tại Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên.

Hy vọng rằng, với những kiến thức và kĩ năng đã được học tập trong hai năm, cùng với kết quả nghiên cứu khoa học từ đề tài luận văn Thạc sĩ, các học viên có thể áp dụng vào thực tiễn công tác nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn của mình tại cơ quan, đơn vị, cũng như đóng góp ít nhiều vào việc phát triển ngành Văn trong thời gian tới.

Một số hình ảnh về buổi Lễ bảo vệ Luận văn Thạc sĩ

Xuân Hương