Giảng viên khoa Tài nguyên và Môi trường tập huấn hạn chế chất thải nhựa tại Lào Cai

Ngày: 10/12/2020

Ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa đang ngày càng trở nên nghiêm trọng. Nhằm mục tiêu hạn chế ô nhiễm môi trường liên quan đến “ô nhiễm trắng”, UBND tỉnh Lào Cai đã phê duyệt Đề án “Giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 - 2025”.

Trong khuôn khổ đề án, sáng ngày 4/12, Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội nghị tập huấn “Giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2020”.

Tham dự hội nghị tập huấn có đại diện các Sở, Ban, Ngành, các tổ chức xã hội và Ủy ban nhân dân các huyện thuộc tỉnh Lào Cai. Ngoài ra, Hội nghị tập huấn còn có sự tham dự của dại diện một số doanh nghiệp, khách sạn, siêu thị, trung tâm thương mại, nhà hàng trên địa bàn thành phố Lào Cai.

Tham gia giảng dạy tại hội nghị tập huấn, ThS. Nguyễn Thị Hồng Viên – Giảng viên Khoa Tài nguyên và Môi trường – Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên đã chia sẻ, trao đổi 2 chuyên đề: “Thực trạng ô nhiễm rác thải nhựa - những ảnh hưởng của rác thải nhựa tới môi trường” và “Những giải pháp, mô hình hạn chế chất thải nhựa”.

Sau hội nghị tập huấn, các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn sẽ là tuyên truyền viên tích cực cho cơ quan, người thân, gia đình về những tác hại của chất thải nhựa; sự cần thiết của việc quản lý chất thải nhựa, hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển đổi sản xuất, thay thế các sản phẩm nhựa bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Dưới đây là một số hình ảnh tại hội nghị tập huấn:

Nguyễn Viên – Khoa TN&MT