Đại học Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công nghệ thông tin và Thư viện năm 2017

Ngày: 29/01/2018
Chiều ngày 18/01/2018, tại phòng họp số1 Đại học Thái Nguyên (ĐHTN), Trung tâm Công nghệ thông tin (TT CNTT) và Trung tâm Học liệu (TTHL) phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công nghệ thông tin và thư viện năm 2017, xây dựng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Đến tham dự Hội nghị, có GS. TS Đặng Kim Vui, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc ĐHTN, TS. Nguyễn Minh Tân, Giám đốc TT CNTT, GS. TS Nguyễn Duy Hoan Giám đốc TTHL, tham dự Hội nghị còn có đại diện Ban Giám hiệu, đại diện Trung tâm CNTT – TV, Phòng CNTT – TV các đơn vị thành viên của ĐHTN. Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe 2 bản báo cáo tổng kết hoạt động công nghệ thông tin và thư viện năm 2017, xây dựng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Cũng qua báo cáo công tác CNTT của Trung tâm CNTT – ĐHTN cho biết: Năm 2017, hoạt động CNTT trong toàn Đại học đã đạt được nhiều thành tựu. Các Hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành, phục vụ công tác đào tạo tiếp tục phát huy, sử dụng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác đào tạo; Từng bước nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, viên chức và giảng viên trong việc ứng dụng CNTT, sử dụng văn bản điện tử, an toàn thông tin và thay đổi phương thức hoạt động của các đơn vị chuyển từ làm việc dựa trên văn bản giấy sang môi trường mạng dựa trên văn bản điện tử; Việc chuẩn hóa nâng cao năng lực ứng dụng CNTT trong giảng dạy và học tập của giảng viên, sinh viên của Đại học đã thực hiện đúng tiến độ của Đề án; Công tác phát triển các phần mềm, chương trình ứng dụng mang thương hiệu của đơn vị đã bước đầu có sự chuyển biến.

Nhằm hiện thực hóa cho mục tiêu, phương hướng đổi mới giáo dục đại học theo định hướng nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển hình thức đào tạo E-Learning đáp ứng yêu cầu học tập của xã hội hiện đại và đưa ĐHTN hội nhập khu vực và quốc tế, ĐHTN đã xây dựng Đề án “Xây dựng học liệu điện tử phục vụ đào tạo trực tuyến E-Learning tại ĐHTN”. Kết quả là tính đến thời điểm hiện nay, đã có 117 bài giảng đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng; 161 bài giảng đang được triển khai. Cơ sở dữ liệu E-Learning của 06 môn học chung mà ĐHTN đã đầu tư được triển khai tại Trường Đại học Sư phạm và Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh.

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết công tác thông tin - Thư viện năm 2017

Đặc biệt, hiện tại, ĐHTN (TTHL, Trung tâm CNTT và Ban đào tạo phối hợp triển khai) đã và đang tổ chức thẩm định, nghiệm thu 23 đề cương, chương trình môn học theo phương thức E-Learning do các Đơn vị xây dựng. (Hiện đã nghiệm thu bước 1 được 12 chương trình).

Năm 2017, Trung tâm CNTT - ĐHTN đã tổ chức 25 đợt thi với tổng số lượng thí sinh dự thi là 2742 thí sinh. Quá trình tổ chức cho các kỳ thi từ việc chuẩn bị, coi thi, làm phách bài thi môn thi thực hành, chấm thi môn thực hành, ghép điểm, thông báo kết quả thi, cấp phát chứng chỉ, chế độ lưu trữ được diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Cổng thông tin điện tử của ĐHTN tiếp tục giữ vững ví trí thứ 08, Trường Đại học Nông Lâm vị trí thứ 48 và Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp vị trí thứ 52 trong số 124/500 trường đại học, cao đẳng của Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng của Webomatrics (Số liệu cập nhật đến ngày 28/12/2017).

Hội nghị đã được lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp cho sự phát triển chung của lĩnh vực Công nghệ thông tin và Thư viện của ĐH

Về công tác Thông tin Thư viện, Theo đó, năm học vừa qua, TTHL và thư viện các đơn vị đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tiếp tục ổn định và phát triển, xây dựng được nguồn lực thông tin phong phú, đa dạng và chất lượng cao đáp ứng hầu hết các chương trình, ngành học, bậc học của Đại học, phục vụ việc giảng dạy và học tập, nghiên cứu của cán bộ, giảng viên, sinh viên ĐHTN.

 Năm 2017 trong toàn ĐHTN đã được bổ sung thêm 3.134 tên tương đương 9.945 bản, nâng tổng số tài liệu in của toàn ĐH lên tới 94.105 tên tương đương với 559.018 bản. Những đơn vị có số lượng nhan đề tài liệu được bổ sung nhiều nhất là thư viện Trường ĐH Sư phạm, Trường ĐH Y Dược, Trường ĐH Khoa học và Trung tâm Học liệu. Số lượng báo, tạp chí vẫn được các đơn vị duy trì bổ sung đều hàng năm, đạt 573 tên, tăng 37 tên so với năm 2016.  năm 2017 tổng kinh phí được các đơn vị đầu tư cho bổ sung tài liệu điện tử là 505 triệu, tổng đầu tư cho bổ sung CSVC đạt trên 1 tỷ đồng. Tính đến tháng 12 năm 2017 tổng số tài liệu điện tử trong toàn Đại học là 89.473 tài liệu, tăng 15.422 tài liệu so với năm 2016. Một số đơn vị đã đầu tư phát triển mạnh tài liệu điện tử trong năm nay bao gồm thư viện Trường ĐH Y Dược, Trung tâm Học liệu, Trường ĐH CNTT&TT và Trường ĐH Nông Lâm. Số CSDL trong toàn Đại học vẫn được duy trì 40 bộ bao gồm cả CSDL tiếng Việt và CSDL tiếng nước ngoài.

GS. TS Đặng Kim Vui - Giám đốc ĐHTN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trung tâm CNTT và thư viện các trường (khoa) của ĐHTN đã tích cực trao đổi, thảo  luận, lập kế hoạch hỗ trợ và kịp thời cung cấp các minh chứng cần thiết, cụ thể theo yêu cầu của từng trường (khoa). Các hoạt động chính mà TTHL và thư viện các trường (khoa) trực thuộc thực hiện bao gồm: Tư vấn với trường (khoa) xây dựng hệ thống các minh chứng bám sát tiêu chí 9.1 về Thư viện theo Bộ tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; Cung cấp hệ thống các văn bản pháp quy về việc sử dụng và thời gian phục vụ của TTHL và các thư viện; cam kết cho phép các đơn vị khai thác nguồn tài nguyên thông tin của TTHL (bao gồm cả thư viện điện tử), của hệ thống các thư viện trong nước và quốc tế; Cung cấp minh chứng về người dùng tin: số lượng người dùng tin (giảng viên, cán bộ, người học …), số lượt bạn đọc của trường (khoa) sử dụng trực tiếp và gián tiếp TTHL, số lượt bạn đọc truy cập trang web của các thư viện và TTHL, số lượt truy cập/tải tài liệu điện tử, số lượt mượn/trả tài liệu in….

Với TTHL là đơi vị đầu mối về công tác thông tin thư viện, Trung tâm vẫn là một trong những đơn vị đầu tư bổ sung các nguồn học liệu lớn nhất ĐHTN. Theo số liệu thống kê năm 2017, Trung tâm đã bổ sung được 2.280 tài liệu in, tương đương 2.614 bản, nâng tổng số lượng tài liệu in của Trung tâm lên 121.367 bản. Số lượng tài liệu điện tử được bổ sung là 5.249 tài liệu và và tổng hiện nay là 52.141 tài liệu. Cùng với các bộ CSDL tiếng nước ngoài và tiếng Việt, hiện nay kho tài liệu điện tử của trung tâm thuộc diện lớn thứ 2 trong cả nước (sau Trung tâm TT-TV ĐH QG Hà Nội)

Công tác phát triển học liệu E-Learning đang được Trung tâm thực hiện tích cực bằng các hoạt động cụ thể như tổ chức mời các chuyên gia về đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành hệ thống máy móc thiết bị, kỹ năng kinh nghiệm xây dựng bài giảng, phần mềm quản lý …. cho những cán bộ được phân công. Triển khai các hoạt động của đề án “Xây dựng học liệu E-Learning góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của Đại học Thái Nguyên”  như tập huấn về “Kỹ năng xây dựng học liệu E-learning” cho 148 giảng viên và xây dựng bộ tiêu chí đánh giá học liệu đạt chuẩn E-learning,  tập huấn kỹ năng quản trị và vận hành hệ thống LCMS+ quản trị cho 68 cán bộ phòng Đào tạo và CNTT các đơn vị trong ĐHTN, triển khai việc ghi hình các bài giảng E-Learning tại 2 phòng studio của TT…

Có thể thấy, trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2017, TTHL  và TT CNTT đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, trong đó nhấn mạnh tới việc tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đồng thời sớm khắc phục những hạn chế tồn tại để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được lãnh đạo ĐHTN giao.

Phát biểu tại Hội nghị, GS. TS Đặng Kim Vui khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của hoạt động công nghệ thông tin, công tác thư viện trong hoạt động quản lý, điều hành và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo tại ĐHTN. Giám đốc Đại học biểu dương những kết quả mà TT CNTT và TTHL cũng như Trung tâm thông tin thư viện các trường  đã đạt được, mục tiêu và phương hướng của các TT cũng đã bám sát  đề án của Đảng ủy ĐHTN đề ra là đề án “Xây dựng ĐHTN thành ĐH điện tử” và đề án “xây dựng hệ thống học liệu ELearning và ứng dụng ELearning vào trong đào tạo”. Đây là 2 bước tổng thể đổi mới cả quá trình đào tạo chuyển đổi từ đào tạo truyền thống sang đào tạo hiện đại áp dụng công nghệ mới. Bên cạnh đó, lãnh đạo Đại học cũng đã yêu cầu TT CNTT và TTHL là hai đơn vị đầu mối về hai lĩnh vực này cần sớm triển khai hoạt động tổng thể phát triển công nghệ thông tin và thư viện, tập trung nhân lực vào sản xuất bài giảng điện tử của ĐHTN để các đơn vị lấy đó làm căn cứ để triển khai nhiệm vụ cho sát với nhiệm vụ chung của toàn Đại học. TTHL là nơi triển khai những mạng lưới liên thư viện để giúp cho sinh viên, cán bộ giảng viên của ĐHTN có thể tiếp cận được nhiều hơn nguồn tri thức nhằm phục vụ việc học tập, giảng dạy và nghiên cứu. TT CNTT ngoài chức năng quản lý, tham mưu cho thủ trưởng đơn vị, các trung tâm còn có thêm chức năng triển khai các hoạt động đào tạo, tập huấn kỹ thuật và cung cấp các dịch vụ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, đặc biệt là phát triển các phần mềm ứng dụng trong công tác liên thông, liên kết trong việc thống kê số liệu, quản lý nhân sự nhằm sớm đổi mới quản lý và phục vụ đào tạo.

Tại Hội nghị, Giám đốc TTHL đã trao tặng cho 04 tập thể và 05 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Thông tin thư viện năm 2017.

Tin bài: Thanh Bắc (TTHL).