Thông báo số 4 v/v triển khai Kế hoạch tổ chức Vòng chung khảo cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp Trường ĐHKH(TNUS - Startup Ideas ) lần thứ II, năm học 2022-2023"

Ngày: 20/03/2023