Thông báo Điểm trúng tuyển các ngành đào tạo đại học hệ chính quy vào Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên năm 2022

Ngày: 16/09/2022