Trung tâm Đào tạo, Tư vấn & Chuyển giao Công nghệ trường Đại học Khoa học được cấp giấy phép hoạt động Khoa học và Công nghệ của sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Ngày: 17/12/2021

Ngày 14/12 vừa qua, Trung tâm Đào tạo, Tư vấn & Chuyển giao Công nghệ trường Đại học Khoa học  đã chính thức được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ. Theo đó, Trung tâm trở thành tổ chức Khoa học và Công nghệ công lập do tổ chức thành lập theo Nghị Quyết số 83/NQ-HĐTĐHKH và được phép hoạt động KH&CN trong các lĩnh vực như sau:

Giấy phép hoạt động Khoa học và Công nghệ của Trung tâm Đào tạo, Tư vấn và Chuyển giao Công nghệ

1. Triển khai, liên kết với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực thực hiện đào tạo nguồn nhân lực KH&CN về thẩm định, đánh giá, định giá công nghệ, sở hữu trí tuệ.

2. Tư vấn cho các tổ chức, cá nhân về chính sách, pháp luật về sở hữu trí tuệ, phát triển công nghệ.

3. Thực hiện các chương trình, đề tài, dự án khoa học và công nghệ các cấp thuộc các lĩnh vực khoa học.

4. Tham mưu, tổ chức, xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch về hoạt động khởi nghiệp cho cán bộ, sinh viên trong Trường Đại học Khoa học theo quy định của pháp luật hiện hành.

5. Tổ chức, tham gia các hợp đồng chuyển giao công nghệ từ các nhà khoa học tới địa phương, doanh nghiệp. Cung cấp dịch vụ Khoa học và Công nghệ đối với các chương trình, đề tài, dự án được thực hiện trong phòng thí nghiệm, các hóa chất, vật liệu phục vụ nghiên cứu khoa học. Kinh doanh các sản phẩm KH&CN đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

6. Phát triển thị trường công nghệ, đẩy mạnh hoạt động công bố, quảng bá công nghệ, giới thiệu và phổ biến các kết quả nghiên cứu của Trường Đại học Khoa học, đặc biệt là lĩnh vực môi trường, vật liệu mới, năng lượng, khoa học sự sống, các hợp chất thiên nhiên và dược liệu.

Hình ảnh trụ sở, đội ngũ hoạt động KH&CN của Trung tâm

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động của Trung tâm và là cơ sở pháp lý quan trọng để Trung tâm thực hiện các chương trình, dự án, dịch vụ Khoa học Công nghệ cũng như hoạt động Khởi nghiệp tại Trường Đại học Khoa học.

Các lĩnh vực hoạt động KH&CN của Trung tâm

Trọng Tài